Azınlık Gazetelerine Basın İlan Kurumu Desteği

Azınlık Gazetelerine Basın İlan Kurumu Desteği

Basın İlan Kurumunun 2021 yılında Azınlık Gazetelerine yapacağı 350 bin Türk Lirası tutarındaki desteğe yönelik kamuoyu duyurusu.

Eklenme: 12 Mart 2021 - 16:29 / Son Güncelleme: 12 Mart 2021 - 16:31

Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun 17 Şubat 2021 tarihli toplantısında, Lozan Barış Antlaşması kapsamında azınlık statüsünde sayılan topluluklarca yayınlanan gazetelere, Yönetim Kurulunun belirleyeceği kıstaslar çerçevesinde 350 bin Türk Lirası tutarında yardım yapılmasına karar verilmiş olup, Yönetim Kurulunun 9 Mart 2021 tarihli toplantısında, söz konusu kıstasların;

  1. Yapılacak yardımlardan münhasıran Lozan Barış Antlaşması kapsamındaki Ermeni, Rum, Yahudi topluluklarınca çıkarılan ve bu toplulukların Türkiye’de yoğunlukla yaşadığı yer itibariyle, 5187 sayılı Basın Kanunu’na göre yönetim yeri İstanbul olan süreli yayınların yararlanması,
  2. Yardımdan yararlanacak süreli yayının en az 5 yıldan beri kendi dilinde veya Türkçe yayınlanması,
  3. Yardımdan yararlanacak süreli yayının günlük, haftalık, onbeş günlük, aylık, üç aylık veya altı aylık olarak yayınlanması,
  4. Yardımdan yararlanmak isteyen süreli yayınların 1 Nisan 2021 tarihine kadar Kuruma yazılı olarak müracaat etmesi, dilekçe ekinde Cumhuriyet Savcılığına verilmiş mevkute beyannamesi ve alındı belgesi ile son yayına ait bir adet basılı nüshanın bulunması,
  5. Süreli yayınların yayın periyotlarına göre yardım dağıtımına esas ana puanın; günlük olanlar için 100, haftalık olanlar için 75, onbeş günlük veya aylık olanlar için 50, üç aylık veya altı aylık olanlar için 25 olarak belirlenmesi,
  6. Dağıtılacak toplam yardım miktarının, yardıma başvuran süreli yayınların toplam ana puanına bölünerek 1 (bir) birim puana karşılık gelen yardım miktarının bulunması,
  7. Yardıma başvuran süreli yayının ana puanı ile 1 (bir) birim puanlık yardım miktarı çarpılarak her bir süreli yayına yapılacak yardım tutarının tahakkuk ettirilmesi

şeklinde belirlenmesine, bu kıstasların 1 Nisan 2021 Perşembe günü mesai bitimine kadar Kurumun internet sitesinde yayınlanmasına ve yardımların bu kıstaslara uygun olarak Genel Müdürlükçe ödenmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.                

Dilekçe örneği için tıklayın                                                                                                                                                                                                                                        

Bu gönderiyi paylaş