Azınlık gazetelerine yapılacak yardıma ilişkin duyuru