Bartın, Çankırı ve Karabük Valiliklerinden İlan Genelgesi