Basın Açıklaması

Basın Açıklaması

Bazı internet haber sitelerinin 8 Aralık 2016 tarihli yayınlarında “OHAL’de Kürtçe yasak: Yerel gazeteler sayfalarını kaldırıyor” şeklinde haberler yer aldığı görülmüştür. Gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması zarureti hasıl olmuştur.

Eklenme: 9 Aralık 2016 - 14:43

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul tarafından 195 sayılı Kanuna dayanılarak 2016 yılı Ağustos ayındaki toplantısında kabul edilen Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği, Resmi Gazetenin 5 Ekim 2016 tarih ve 29848 sayılı nüshasında yayımlanmış olup bekleme sürelerine ilişkin maddeleri hariç olmak üzere 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Yönetmeliğin 1 Ocak 2017 tarihinde uygulanmaya başlayacak içeriğe ilişkin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre gazetelerin asgarî yüzölçümü içerisinde yer alan hususî ilan ve reklamların dışındaki her türlü yazı metninin Türkçe yayınlaması zorunlu kılınmıştır.

Anılan Yönetmelik incelendiğinde resmi ilan yayınıyla alakalı yerel yayın statüsündeki gazetelerin yayın yerlerine göre 0,75 – 1,50 metrekare şeklinde belirlenmiş olan asgari yüzölçümünün 2/3 oranındaki zorunlu içeriklerinin Türkçe yayınlanması gerektiği ancak bu zorunlu içeriğin dışında herhangi bir dilde ve herhangi bir sayfa kısıtı olmaksızın yayınlanabilecekleri hususunda düzenleme yapıldığı görülecektir. Dolayısıyla yapılan düzenleme ile getirilen mevzuat hükümlerinin resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerin mevcut resmi ilan ve reklam yayınlama haklarını engelleyici bir durum söz konusu değildir.

Netice itibariyle Olağanüstü Hal Kapsamında Kürtçenin yasak olduğu ve yerel gazetelerin sayfalarını kaldırmak zorunda kaldığı şeklindeki iddialar tamamen mesnetsiz olup bu yönde çıkan haberlerin gerçeklerle uzaktan yakından alakası bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bu gönderiyi paylaş