Basın İlan Kurumu, basın derneklerine yardımda bulunacak

Basın İlan Kurumu, basın derneklerine yardımda bulunacak

Basın İlan Kurumu, Türkiye genelindeki basın derneklerine il müdürlükleri aracılığıyla yardımda bulunacak. Yardımlardan şube müdürlüğü bulunmayan illerdeki dernekler de faydalanabilecek.

Eklenme: 29 Ocak 2018 - 10:23 / Son Güncelleme: 29 Ocak 2018 - 10:23

Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (4) numaralı bendi ile Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 102 ve 107 nci madde hükümleri dairesinde basın derneklerine yapılacak yardımlardan faydalanmak için basın dernekleri tarafından örneği EK-1’de verilen dilekçe ile 31 Mart 2018 tarihine kadar Şube Müdürlüklerimize başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru dilekçesinin ekinde yer alması zorunlu olan belgeler ve bu belgelere ilişkin açıklamalar aşağıdadır.

a. Üye Listesi; yardım talep eden gazeteci derneğinin 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle bulunduğu ilde ikamet eden basın kartı sahibi ve basın kartı almak için bekleme süresine tabi tutulmuş üyelerinin adı soyadı, T.C. kimlik numarası, basın kartı numarası ve ikamet bilgilerini içermelidir.

b. Üye Listesi; üye kayıt defteri ile mutabakatı sağlanmak suretiyle yardım talep eden gazeteci derneğinin bulunduğu yerdeki İl Dernekler Müdürlüğü veya İlgili Basın İlan Kurumu Şube Müdürlükleri tarafından onaylanmış olmalıdır.

c. İl Dernekler Müdürlüğü veya ilgili Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüğüne onaylatılan Üye Listesi; listede isimleri bulunan şahısların 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle basın kartı sahibi ve basın kartı almak için bekleme süresine tabi tutulmuş üyeler olduklarını tevsik ettirmek maksadıyla bu defa yardım talep eden gazeteci derneğinin bulunduğu yerden sorumlu olan Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğüne onaylatılmış olmalıdır.

d. Derneğin; İmza sirküleri fotokopisi veya derneği temsile yetkili yöneticilerinin belirlenmesine ilişkin yönetim kurulu kararının fotokopisi verilmelidir.

e. Dernek adına açılmış banka hesabına ilişkin IBAN bilgileri verilmelidir.

Basın İlan Kurumu Şube Müdürlükleri Ek-2’de verilen liste mucibi bulundukları iller ile Kurum şubemiz bulunmayan diğer illerdeki (bütün ilçeler dahil) gazeteci derneklerinin yardım başvurularını kabul edecektir. Dolayısıyla Kurumumuz şubesi bulunmayan illerdeki gazeteci derneklerinin bu listede belirtilen Şubelerimiz ile irtibata geçmesi öngörülmüştür.

Başvuru sahiplerinin yardıma hak kazanıp kazanmadıklarının tespiti sürecinde, Basın İlan Kurumu lüzumu görülen hallerde gazeteci derneklerinden bilgi ve belge talep edebilecektir.

Örnek Dilekçe >> TIKLAYIN>>>

Basın Derneklerine Yapılacak Yardımlar ile Alakalı BİK Şube Müdürlüklerinin Gerekli Duyuru ve Başvurulardan Sorumlu Olduğu İller (29 Ocak 2018)
Şube Adı Sorumlu Olduğu İller
1. Adana Şube Müdürlüğü Adana – Osmaniye
2. Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü Afyonkarahisar – Isparta
3. Ankara Şube Müdürlüğü Ankara – Kırıkkale – Kırşehir
4. Antalya Şube Müdürlüğü Antalya
5. Aydın Şube Müdürlüğü Aydın
6. Balıkesir Şube Müdürlüğü Balıkesir
7. Batman Şube Müdürlüğü Batman – Bitlis – Siirt
8. Bolu Şube Müdürlüğü Bolu – Düzce
9. Bursa Şube Müdürlüğü Bursa – Yalova
10. Çorum Şube Müdürlüğü Çorum – Yozgat
11. Çanakkale Şube Müdürlüğü Çanakkale
12. Denizli Şube Müdürlüğü Denizli – Burdur
13. Diyarbakır Şube Müdürlüğü Diyarbakır – Bingöl
14. Edirne Şube Müdürlüğü Edirne – Kırklareli
15. Elazığ Şube Müdürlüğü Elazığ – Tunceli
16. Erzurum Şube Müdürlüğü Erzurum – Ardahan – Bayburt – Kars
17. Eskişehir Şube Müdürlüğü Eskişehir – Kütahya
18. Gaziantep Şube Müdürlüğü Gaziantep – Kilis
19. Hatay Şube Müdürlüğü Hatay
20. İstanbul Şube Müdürlüğü İstanbul
21. İzmir Şube Müdürlüğü İzmir
22. Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Kahramanmaraş – Adıyaman
23. Kastamonu Şube Müdürlüğü Kastamonu – Çankırı
24. Kayseri Şube Müdürlüğü Kayseri – Nevşehir – Niğde
25. Kocaeli Şube Müdürlüğü Kocaeli
26. Konya Şube Müdürlüğü Konya – Aksaray – Karaman
27. Malatya Şube Müdürlüğü Malatya
28. Manisa Şube Müdürlüğü Manisa – Uşak
29. Mardin Şube Müdürlüğü Mardin – Şırnak
30. Mersin Şube Müdürlüğü Mersin
31. Muğla Şube Müdürlüğü Muğla
32. Ordu Şube Müdürlüğü Ordu – Giresun
33. Sakarya Şube Müdürlüğü Sakarya – Bilecik
34. Samsun Şube Müdürlüğü Samsun – Sinop
35. Sivas Şube Müdürlüğü Sivas – Erzincan
36. Şanlıurfa Şube Müdürlüğü Şanlıurfa
37. Tekirdağ Şube Müdürlüğü Tekirdağ
38. Tokat Şube Müdürlüğü Tokat – Amasya
39. Trabzon Şube Müdürlüğü Trabzon – Artvin – Gümüşhane – Rize
40. Van Şube Müdürlüğü Van – Ağrı – Iğdır – Hakkari – Muş
41. Zonguldak Şube Müdürlüğü Zonguldak  – Bartın – Karabük

Not: Basın dernekleri yardım başvurularını yukarıda belirtilen Şube Müdürlüklerimiz dışında, üye listelerinin onay işlemi gerçekleştiren Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğünün bulunduğu ildeki Şube Müdürlüklerimize de yapabilirler.

Bu gönderiyi paylaş