Basın İlan Kurumu Genel Kurul kararında değişiklik

Basın İlan Kurumu Genel Kurul kararında değişiklik

Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Yayınlanacak İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlanacak Mevkuteler Hakkında Genel Kurul Kararındaki değişiklik Resmi Gazete’de yer aldı.

Eklenme: 9 Haziran 2016 - 05:41 / Son Güncelleme: 9 Haziran 2016 - 5:41

Genel Müdürlük (bik.gov.tr) – Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 67 sayılı Genel Kurul Kararının 20. maddesinin değiştirilmesine dair karar 9 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Dijital iletişim araçlarına karşı mevcudiyetini sürdürme mücadelesi veren yazılı basının vazgeçilmez bir unsurunu oluşturan yerel gazeteler için önem arzeden yeni düzenlemeyle birlikte, resmi ilan yayınıyla alakalı gazetelere İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı kapsamında çalıştıracakları fikir işçilerini, kendileri için aranılan asgari fikir işçileri kadrolarında gösterebilmeleri yönünde imkan sağlandı.

Yakın zamanda asgari ücretin yükselmesi nedeniyle ücret ödemelerinde oluşan maliyet artışı Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun bu istikamette bir düzenlemede bulunması bakımından önemli bir etken olmuştur.

Anılan 20. Maddenin sonuna eklenen fıkra hükümlerine göre, ilgili gazetelerden asgari fikir işçileri kadrosunda 10 kişiye kadar istihdam edenler 1, 11 ile 20 kişiye kadar istihdam edenler 2, 20 kişinin üzerinde istihdam edenler ise 3 kişiyi, İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı kapsamında çalıştıracakları sürelerde, kendilerinden aranılan asgari fikir işçisi kadro ve görevlerinde gösterebilecekler.

Uygulamanın hangi usul ve esaslar dahilinde tatbik olunacağı hususu ayrıca Kurum Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak Tebliğde belirlenecek olup söz konusu Tebliğ, Kurum görev alanındaki ilgili gazetelere Kurum Şube Müdürlükleri, Valilik görev alanındaki gazetelere ise bu Makam tarafından ulaştırılmak üzere Valiliklere gönderilecektir.

Buna göre, Genel Kurul Kararının 20. maddesi şu şekilde değiştirildi:

“Gazeteler, gazete yayınından beklenen amacı gerçekleştirebilecek sayıda kadro ve bu kadrolarda, fikir işçilerine ilişkin çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak kendileri ile yazılı sözleşmeler yapılıp tam gün ve tam ay üzerinden ücretleri ödenen, sigorta primleri ile vergilerinin tahakkukları yaptırılmış fiilen çalışan fikir işçileri bulundurmak zorundadır.

Asgari kadroda beyan edilen fikir işçileri çalıştıkları gazetelerde, yazılı sözleşmelerinde belirtilen görevler dışında iş yapamazlar. Bu fikir işçileri, başka bir iş yerinde gazetecilik mesleği dışında herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Bu kişilerin çalıştıkları gazetenin yayınlandığı yerde ikamet etmeleri zorunludur. Fikir işçilerinin sayıları, görevleri, unvanları, nitelikleri ve diğer hususlar, gazetelerin yayın yerleri esas alınarak ayrı ayrı tespit edilir.

Gazetenin imtiyaz sahibi gerçek kişi ve/veya tüzel kişi ortakları ile birinci derece kan ve sihri hısımlığı bulananlar (iletişim fakülteleri veya diğer fakültelerin iletişimle ilgili bölümlerinden mezun olanlar hariç) ilgili gazetelerin asgari kadrolarında yer alamazlar.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programından yararlanacak gazeteler, asgari fikir işçileri kadrosunda 10 kişiye kadar 1, 11-20 kişiye kadar 2 ve 20’nin üzerinde kişi istihdam etmeleri halinde 3 kişiyle sınırlı olmak üzere bu kişilere asgari fikir işçileri kadrolarında yer verebilir.”

Bu programdan yararlanacak kişilerin asgari kadrolarda çalışabilmesi için taşıması gereken şartlar ile
bunların çalıştırılmasına dair usul ve esasları belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.”

 

 

Bu gönderiyi paylaş