Basın İlan Kurumu İle Ulusal Ajans AB destekli proje için imza attı

Basın İlan Kurumu İle Ulusal Ajans AB destekli proje için imza attı

2016/R2 Erasmus+ Ana Eylem proje kapsamında kabul edilen 6 projeden biri olan Genel müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan Proje Ekibinin yapmış olduğu “Gençlerin Katılımı ile Yerel Yazılı Basının Dijitale Dönüşümü ve İnternet Yasası Çalıştayları” sözleşmesi imzalandı.

Eklenme: 11 Kasım 2016 - 12:14 / Son Güncelleme: 11 Kasım 2016 - 12:14

Basın İlan Kurumu asli görevinin yanı sıra, sosyal sorumluluk projelerine de katkı vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Avrupa Birliği’nin eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanındaki hibe programı olan Erasmus+ hazırlayıp sunmuş olduğu proje için imza atıldı.

Bir süredir Basın İlan Kurumu tarafından ön hazırlıkları yapılarak yürütülen “Gençlerin Katılımı İle Yerel Basının Dijitale Dönüşümü Ve İnternet Yasası Çalıştayları Projesi” için tüm imzalar yapıldı.

AB destekli projeye Basın İlan Kurumu adına Genel Müdür Yakup Karaca imza atarken Ulusal Ajans adına da Finans ve İhale Birimi Koordinatörü Sefa Yahşi imza attı.
Söz konusu imza töreni ile on ay sürecek olan “Gençlerin Katılımı İle Yerel Basının Dijitale Dönüşümü Ve İnternet Yasası Çalıştayları Projesi” yeni bir ivme kazanmış oldu.

Projenin genel amaçları şöyle;

1- İnternet yasası ve ilgili düzenlemelerde gençlerin fikir ve görüşlerinin alınması, yapısal diyalog ortamı oluşturularak gençlerin politika önerilerinin sürece entegre edilmesidir. Böylece katılımcı bir yaklaşımla demokrasinin en temel ayaklarından biri olan yerel yazılı basının işlerliğini güçlendirilmesidir.
2- Gençlerin Katılımı İle Yerel Basının Dijitale Dönüşümü Ve İnternet Yasasının içeriğine katkı sağlama noktasında politika yapıcılar ve yararlanıcılar arasında bir köprü kurarak katılımcı demokrasi sürecine katkı sağlanacaktır.

Projenin özel amaçlarına bakıldığında ise;

1- Yerel yazılı basının sorunlarının sorunlarının tespit edilerek çözüm önerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak,
2- Politika yapıcılara etki edecek kaynak belgeler oluşturmak,
3- Akademi- Yerel Yazılı Basın- Gençlik işbirliğini güçlendirmek,
4- Yerel yazılı basın çalışanlarının dijital teknoloji kullanımını arttırmak,
5- Yerel gazetelerin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak internet yasa tasarısının hazırlanmasına destek vermektir,

Gençlerin proje süresince aktif katılım ve demokrasi bilinci ile politika yapım süreçleri hakkında bilgi edinecek ve takım, iletişim kurma ve kriz yönetimi becerisi kazanacaklar.

2

Basın özgürlüğü, tarafsızlık, ifade özgürlüğü vb. kavramlar hakkında farkındalık kazandıracak proje kapsamında toplam 235 genç buluşacak. Katılımcı profili, 20-30 yaş arası yerel yazılı basın mensubu olan ve/ veya aktif olarak medya araçlarını kullanan, gönüllü ya da profesyonel olarak dijital medya, gazetecilik vb. alanlarda aktif olan gençlerden oluşacak.

Proje kapsamında, 7 bölge 7 ilde 25 gencin katılımı ile internet yasasına ilişkin gençlerin görüş ve önerilerinin alınması ve mevcut durumun analiz edilmesi amacıyla 1 günlük çalıştaylar organize edilecek.

Çalıştaylar sonucunda bir spor hazırlanacak. Ulusal ölçekte bu alanda aktif olan 60 gencin karar vericiler ile bir ararya gemesi sağlanacak.
Gençlerin Katılımı İle Yerel Basının Dijitale Dönüşümü Ve İnternet Yasası Forumu düzenlenecek. 2 günlük forumun amacı; gençlere, internet yasasının geliştirilmesi sürecinde somut politika önerileri getirerek karar alıcılar ile karşılıklı konuyu iştişare etme ve önerilerde bulunma ortamının yaratılması olacak.

Proje sonunda Çalıştay Raporu, Ana Toplantı Sonunda Politika Öneri belgesi Ve Proje Sonuç Kitapçığı oluşturulacak.

10 ay sürecek olan “Gençlerin Katılımı ile Yerel Yazılı Basının Dijitale Dönüşümü ve İnternet Yasası Çalıştayları” projemizin genel amaçları şöyle;

1- İnternet yasası ve ilgili düzenlemelerde gençlerin fikir ve görüşlerinin alınması, yapısal diyalog ortamı oluşturularak gençlerin politika önerilerinin sürece entegre edilmesidir. Böylece katılımcı bir yaklaşımla demokrasinin en temel ayaklarından biri olan yerel yazılı basının işlerliğinin güçlendirilmesidir.

2- Gençlerin Katılımı ile Yerel Yazılı Basının Dijitale Dönüşümü ve İnternet Yasasının içeriğine katkı sağlama noktasında politika yapıcılar ve yararlanıcılar arasında bir köprü kurarak katılımcı demokrasi sürecine katkı sağlanacaktır.

Bu gönderiyi paylaş