BASIN İLAN KURUMU YÖNETİM KURULUNDAN KAMUOYU AÇIKLAMASI

BASIN İLAN KURUMU YÖNETİM KURULUNDAN KAMUOYU AÇIKLAMASI

Tokat Gazeteciler Cemiyetinin düzenlediği eğitim semineri sırasında Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz KARACA’nın 3 Mart 2018 tarihinde gerçeği yansıtmayan kamuoyunu yanıltıcı ve Yönetim Kurulumuzu itham altında bırakmayı amaç edinen açıklamalarda bulunduğu esefle karşılanmıştır.

Eklenme: 3 Mart 2018 - 16:39 / Son Güncelleme: 3 Mart 2018 - 16:39

İlk olarak hemen belirtilmesi gerekir ki, açıklamanın odak noktasını oluşturan İcra ve İflas Kanunu değişikliği, bilhassa yerel basınımızın ilan gelirleri için önemli bir yekun teşkil eden icra ilanlarını kapsamamaktadır.

İkinci olarak söz konusu Kanun değişikliği bu mesnetsiz iddialarda geçtiği gibi Maliye Bakanlığının değil Adalet Bakanlığının uhdesinde bir tekliftir. Dolayısıyla değişiklik ile ilgili çalışmaların Adalet Bakanlığımızın uhdesinde yürütülmüş olması hasebiyle bu Bakanlığımız nezdinde Yönetim Kurulumuz tarafından iddiaların aksine vakitlice gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

Nitekim Adalet Bakanlığımızın İcra ve İflas Kanunu değişikliğine dair teklifine ait görüşümüzü ve ilan ücretlendirmesinin nasıl olabileceğine dair sorduğu yazı 16 Şubat 2018 tarihinde Basın İlan Kurumuna ulaşmasını müteakiben, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğümüz 23 Şubat 2018 tarihli yazısı ile resmi ilanların yayın mecrasının gazeteler olduğu ve Basın İlan Kurumunun doğrudan ilan yayınlamasının kurumun kuruluş amacı doğrultusunda uygun olmayacağı Adalet Bakanlığımıza bildirilmiştir. Diğer yandan Yönetim Kurulu üyelerimiz, Kanun Tasarısının TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi öncesinde bahsi geçen 288 inci maddeyle alakalı olarak gazete yayın zorunluğunun muhafaza edilmesi yönünde ilgililer nezdinde gerekli temaslarda ve girişimlerde bulunmuşlardır.

Diğer yandan Kurumumuzun yakın geçmişte de yerel gazeteler açısından büyük önem arzeden Kamu İhale Kanunu (Md.13) ile İcra ve İflas Kanununun (Md.114) yanı sıra diğer ilgili mevzuatlarda gazete yayım zorunluluğunun kaldırılması yönündeki Kanun teklifi ve tasarıları karşısında ilgili Bakanlarımızın da destekleriyle Basın İlan Kurumu Genel Kurulu, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük olarak hep beraber ilgili makamlar nezdinde gerekli temas ve bilgilendirmeler yapılmak suretiyle halihazırdaki kamu ilanlarının yayımlanması sisteminin ayakta tutulması için azami çaba sarfedilerek sistemin yapısı korunmuştur.

TGF Genel Başkanı Yılmaz KARACA, aynı açıklamasında getirilen düzenlemeyle resmi ilanların gazetelerde yayın zorunluluğunun kaldırılarak Basın İlan Kurumu resmi ilan portalında yayınlatılması yolunun açıldığını ve aynı düzenlemeyle yerel gazetelerin mağdur edildiğini iddia etmiştir. Ne var ki bu iddia tamamen mesnetsizdir. Zira resmi ilanlar, Basın İlan Kurumunun www.ilan.gov.tr adresindeki ilan portalında ücretsiz olarak yayımlanmakta olup bunun temel amacı, teknolojik gelişmelerden yararlanılarak resmi ilanlara vatandaşlarımızın tek noktadan kolaylıkla ulaşmalarının sağlanmasıdır.

Tüm bu çaba ve çalışmalardan amaç, gazeteleri resmi ilan yayın mekanizması dışında bırakmak olmayıp tam aksine teknolojik gelişmeler de gözetilerek mevcut sistemin muhafazası ile birlikte gazetelerimizi geleceğe hazırlamaktır.

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu olarak İcra ve İflas Kanununa yönelik değişikliklere ilişkin girişimlerimiz, yine bu Kanunun bilahare yapılması planlanan değişiklik düzenlemeleri sürecinde de gazete yayım zorunluluğu bulunan maddelerinin muhafaza edilmesi yönünde ilgili merciler nezdinde önceden olduğu gibi yoğun bir şekilde devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla arz olunur.

 

Basın İlan Kurumu

Yönetim Kurulu

Bu gönderiyi paylaş