Basın İlan Kurumu Yönetmeliği değişti

Basın İlan Kurumu Yönetmeliği değişti

Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun 21 – 23 Şubat 2017 tarihlerinde gerçekleşen toplantısında Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 77, 79, 81, 83 ve 84 üncü maddelerinin değiştirilmesine karar verilmiştir.

Eklenme: 13 Nisan 2017 - 06:03 / Son Güncelleme: 13 Nisan 2017 - 6:03

İkinci Bölümünün başlığı Süreli Yayınların Denetlenmesi ve İlanların Dağıtımı olarak değiştirilen Yönetmelikte yapılan düzenleme, Resmi Gazetenin 13 Nisan 2017 tarih ve 30037 sayılı (Bugün) nüshasında yayımlanmıştır.

Kabul edilen Yönetmeliğin 77 nci maddesi 1 Temmuz 2017 tarihinde diğer maddeleri ise yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmektedir.

Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun 2016 yılı Ağustos ayındaki toplantısında kabul edilen Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği Resmi Gazetenin 5 Ekim 2016 tarihli ve 29848 sayılı nüshasında yayımlanmış ve geneli itibariyle 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Anılan Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte resmi ilan ve reklamların yayınlatılmasına dair esas ve usullerin belirlenmiş olduğu ve 31 Aralık 2016 tarihine kadar yürürlükte bulunan 67 sayılı Genel Kurul kararı 29/b ve 30 uncu maddeleri istisna olmak üzere yürürlükten kalkmıştır.

Kurumumuz Genel Kurulunun 2016 yılı Kasım ayındaki toplantısında ise Resmi İlan ve Reklamların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmelik 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazetenin 12 Ocak 2017 tarih ve 29946 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Resmi ilanların ilan verenler tarafından yayım öncesinde görev ayrımlarına göre Kurumumuz veya ilgili Valiliklere sevkinin nasıl ve ne şekilde yapılması gerektiği hususlarının düzenlendiği Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 77 ve 79 uncu maddelerinde yapılan değişikliklerde, Kurumumuz aracılığıyla yayımlatılacak resmi ilanların ilan verenlerden alınıp bu ilanları yayınlama hakkını haiz gazetelere dağıtımının, Resmi İlan ve Reklamların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre ifa olunacağı dikkate alınmıştır.

Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 81, 83 ve 84 üncü maddeleri ise Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğindeki hükümlere uyum amacıyla değiştirilmiştir.

Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin metin için tıklayınız.

Bu gönderiyi paylaş