Basın İlan Kurumu’nda İstişare Toplantısı

Basın İlan Kurumu’nda İstişare Toplantısı

Basın İlan Kurumu, ‘Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Hakkında Genel Kurul Kararı’ taslak metni hakkında istişare toplantısı 15 Ağustos 2016 Pazartesi günü İstanbul Cevizlibağ’da bulunan hizmet binasındaki Genel Kurul toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.

Eklenme: 16 Ağustos 2016 - 12:30

BİK/İSTANBUL – Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun, 29 Temmuz 2016 tarihinde yapılan toplantısında Genel Müdürlük tarafından yapılan çalışmalar sonucu hazırlanan taslak metin üzerinde bazı değişiklikler yapılmak suretiyle nihai şeklini almış ve bu hali ile metnin görüşülerek karara bağlanmak üzere, 24 – 26 Ağustos 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek Genel Kurul toplantısına sevk edilmesine karar verilmiştir.

Malumları olduğu üzere Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15 Şubat 1977 tarih ve 67 sayılı Genel Kurul kararı alınmış ve bu kararın muhtelif maddeleri, sonuncusu ve en kapsamlısı Genel Kurulun 2008 yılı Aralık ayındaki olağanüstü toplantısında olmak üzere birçok kez tadil edilmiştir.

Genel Kurulun 25 – 27 Kasım 2015 tarihlerinde yapılan toplantısında bahse konu 67 sayılı Genel Kurul kararının; bilhassa iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler başta olmak üzere içinde bulunduğumuz dijital çağın gerekleri doğrultusunda gözden geçirilmesinin uygun olacağı dile getirilmiş ve bunun üzerine Yönetim Kurulu, Genel Müdürlükten bu konuda gerekli çalışmaları yapmasını talep etmiştir.

metin arası_site

Bu minvalde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup KARACA, yapılacak oturumlarda resmi ilanların günümüz şartlarında dağıtım ve yayınlamasına dair önemli konu ve hususlarla ilgili düzenlemenin gözden geçirileceğini ifade ederek, Kurum ve yazılı basın sektörünün geleceği bakımından son derece önemli olan bu toplantıya katılan Genel Kurul üyelerine teşekkür etti. KARACA ayrıca 67 sayılı Karar isminin Basın İlan Kurumu Yönetmeliği olarak değiştirilmesinin yerinde olacağını diğer yandan 1977 yılında kabul edilen metnin zaman içinde revizyona uğrayarak sistematiğinin de bozulduğunu ve mevzuat içerisinde ayıklanması gereken metinlerin olduğunu belirtmiştir. Dijitalleşmenin hüküm sürdüğü bir dönemden geçildiğini de vurgulayan Yakup KARACA son olarak yapılacak çalışmaların Genel Kurulun 24 ve 26 Ağustos 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantısına ışık tutacağını, en azından belirli konularda mutabakata varılacağını umduğunu söyledi.

BİK Genel Müdürü KARACA’nın konuşmasının ardından  daha önce Genel Kurul üyelerine ulaştırılmış olunan Yönetim Kurulunun 1 Numaralı Teklifi üzerinde ön bir değerlendirme yapılması hususunda Basın ve Tarafsızlar grubu ayrı ayrı toplanarak anılan teklif çalışılması görüşülmüştür.

Görüşmelerin hitamındaki kapanış oturumunda ise her iki grubun birer temsilcisi Grupları adına sözü edilen 1 Numaralı Teklife dair değişiklik önerileri hakkında katılımcılara bilgi verdikten sonra yine her iki Grup tarafından yapılan değişiklik önerileri üzerinde mutabık kalınmış ve bu değişiklik önerilerinin mevcut 1 Numaralı Teklif metnine dercedilmesi ve akabinde yeni metnin Genel Kurul Ağustos ayındaki toplantısına önerge olarak getirilmesi yönünde karar oluşturulmuştur.

Bu gönderiyi paylaş