Basın İlan Kurumu’nun 28 inci Dönem Genel Kurul 9 uncu toplantısı sona erdi

Basın İlan Kurumu’nun 28 inci Dönem Genel Kurul 9 uncu toplantısı sona erdi

Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlüğünde 21 Şubat 2017 Salı günü saat 11.00’da başlayan Basın İlan Kurumu 28. Dönem Genel Kurulu 9. Toplantısı, 23 Şubat 2017 Perşembe günü yapılan kapanış oturumuyla sona erdi.

Eklenme: 23 Şubat 2017 - 13:42 / Son Güncelleme: 23 Şubat 2017 - 13:42

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Basri BAĞCI’nın Divan Başkanlığında saat 10.30’da başlayan kapanış oturumunda ilk olarak toplantının açılış gününde BİK Yönetim Kurulu Başkanı Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan ERTEM tarafından Genel Kurula takdim edilen Kurumun 2016 Yılı Bilançosu, Gelir Tablosu ve Yönetim Kurulunun 2016 yılı faaliyet ve çalışmalarını kapsayan raporu Hukuk, İlan ve Mali İşler Komisyonlarının görüşleri alındıktan sonra oylamaya sunulmuş ve oybirliğiyle uygun bulundu.

Durum raporunun oylanmasından sonra yine toplantının ilk günü Denetim Kurulu üyesi Anadolu Basın Gazete Sahipleri Temsilcisi M. Nuri KOLAYLI tarafından Genel Kurula sunulan Denetçiler Raporu yine Komisyonların görüşlerinin alınmasının ardından Genel Kurulun takdirine sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde rapor oybirliği ile kabul edildi.

Denetim Kurulu raporunun oylanmasını müteakiben gündemin 11 inci maddesi altında Yönetim Kurulunun ibrası Hukuk, Mali ve İlan İşleri Komisyonlarının görüşleri alınmak suretiyle Genel Kurulun takdirine sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu oybirliği ile ibra edildi.

Bilahare Genel Kurul Gündeminin 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 nci maddelerinde yer alan Yönetim Kurulunun, Kurumun 2016 Yılı Tahsis Bilançosuna ilişkin 1 numaralı, Gazetelere Verilecek Kredilere Uygulanacak Faiz Oranına dair 2 numaralı, Harcama Limitlerinin Belirlenmesine ilişkin 3 numaralı, Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin tadiline dair 4 numaralı, Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin tadiline ilişkin 5 numaralı ve Genel Müdürlük Merkez Hizmet Binası İnşa Edilecek Olan Mülkiyeti Kurumumuza Ait İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, 10352 Parselde Kain Taşınmaza Cepheli Tescil Dışı Alanların İhdasen Satın Alınması ile ilgili 6 numaralı teklifler Hukuk, İlan ve Mali İşler Komisyonlarının görüşleri de alınmak suretiyle sırasıyla oylanmış ve 6 (altı) teklif de kabul edildi.

Kapanış oturumunun sonunda bir önceki toplantıda belirlenen 24 Şubat 2017 tarihinde yapılması kararlaştırılan 29 uncu dönemin ilk Genel Kurul Toplantısı Hükümet Grubunun temsilcilerinden sadece bir temsilcinin atanması diğer temsilcilerin Hükümet tarafından yapılacak atamaların henüz Resmi Gazete’de yayımlanmaması sebebiyle ertelenmiş olup atamaların Resmi Gazete’de yayımlanmasına müteakip yeni Genel Kurul tarihini belirlemek üzere Yönetim Kurulu’na yetki verildi..

Daha sonra “Dilek ve Temenniler” maddesine geçilmiş ve bu madde altında bazı üyeler söz alarak Kurum faaliyetleri ve çalışmaları hakkında görüş ve önerilerini dile getirdi.

Genel Kurul, Divan Başkanı Basri BAĞCI’nın teşekkür konuşmasının ardından Yeni Dönemde yer almayacak Genel Kurul üyeleri veda konuşması yaparak teşekkürlerini ifade etmiştir. Tüm üyeler için yapılan plaket takdiminin ardından toplantı sona erdi.

Bu gönderiyi paylaş