Bazı internet sitelerinde çıkan haberlere dair kamuoyu açıklaması

Bazı internet sitelerinde çıkan haberlere dair kamuoyu açıklaması

Son zamanlarda Basın İlan Kurumu ve çalışanları hakkında bazı internet sitelerinde asılsız ve gerçeklerden uzak çarpıtma haberlerin yer aldığı görülmektedir.

Eklenme: 8 Ağustos 2018 - 07:35 / Son Güncelleme: 8 Ağustos 2018 - 7:35

Son zamanlarda Basın İlan Kurumu ve çalışanları hakkında bazı internet sitelerinde asılsız ve gerçeklerden uzak çarpıtma haberlerin yer aldığı görülmektedir.

Öncelikle belirtilmelidir ki tamamıyla yanlış ve yanlı bilgilere dayalı bu haberler, daha önce de marjinal sol internet sitelerinde ve sosyal medyada yer almıştır. Kurumu ve çalışanlarını yıpratma amaçlı hakaretlerle dolu bu iftiralara karşı başlatılan hukuki süreç devam etmektedir.

Diğer yandan bu asılsız haberlere konu iddialar, 2016 yılında Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından kapsamlı şekilde incelenmiş olup ileri sürülen iddiaların doğru olmadığı rapor edilmiştir.

Basın İlan Kurumunun esas işlevi ve görevi, resmi ilanların görev alanındaki gazetelerde (süreli yayın) 195 sayılı kuruluş Kanununun ilgili madde hükümleri uyarınca Basın, Hükümet ve Tarafsızlar olmak üzere 36 Üyeden oluşan Kurum Genel Kurulunun belirlediği esas ve usuller dairesinde yayınlatılmasına aracılık etmektir.  Kurumun resmi ilan dağıtımına dair tüm  iş ve işlemleri adil, açık ve şeffaf bir şekilde yürütülmekte olup aylık olarak düzenlenen resmi ilan kontenjan ve dağıtım tabloları elektronik ortamda aynı yayın yerindeki tüm gazetelerle paylaşılmaktadır.

Resmi ilanların dağıtımıyla alakalı olarak yakın geçmişte gerek adli gerekse idari makamlarca çeşitli vesilelerle yapılan muhtelif soruşturmalarda, mezkur iddialar incelemeye tabi tutulmuş ve Kurum yetkilileri hakkında işlem yapılmasına gerek olmadığına karar verilmiştir.

Basın İlan Kurumu yönetimince, 17 – 25 Aralık sürecinden sonra vakitlice girişimde bulunarak terör örgütleriyle irtibatı olduğu düşünülen bazı Genel Müdürlük ve Şube personeline önce idari tedbirler uygulanmış, bilahare Kurumla ilişiğinin kesilmesi kararlaştırılmıştır. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında ise çıkarılan 667 sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin ilgili madde hükümleri dairesinde FETÖ/PDY ile ilgili yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu kanaatine varılan Kurum personelinin tamamının görevlerine Kurumumuz Yönetim Kurulu kararıyla son verilerek Kurumla ilişikleri kesilmiştir.

Kurum personelinin, söz konusu edilen FETÖ/PDY terör örgütüne mensub kişi ile birlikte fotoğrafı, 12 Haziran 2011 tarihindeki Milletvekili seçimleri arefesinde ilgili kişinin bir arkadaşı ile birlikte Kurumun eski Genel Müdürünü makamında ziyaretleri sırasında çekilmiştir. Takdir olunacağı üzere bu tarihlerde ilgili şahsın terör örgütüne mensubiyetine ilişkin herhangi bir öngörü veya değerlendirme imkânı olamayacağı aşikârdır.

Basın sektöründe fikren veya bedenen çalışanların ucuz konaklama, dinlenme ve sosyal faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak maksadıyla 1968 yılında faaliyete geçen Basın İlan Kurumu Tatil Köyü tesisleri, ticari bir işletme olarak faaliyet göstermekten ziyade basın mensuplarına elverişli şartlarda tatil imkânı sağlayan sosyal amaçlı bir tesistir. Faaliyete başladığı günden bugüne kar amacı gütmeden hizmet vermekte olan tesisin işletilmesi ve buraya her türden inşaat yapılmasına dair karar verme yetkisi de Basın İlan Kurumu Genel Kuruluna aittir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bu gönderiyi paylaş