BİK, 1 Mart’tan itibaren “borcu yoktur” belgesi aramaya başlayacak

BİK, 1 Mart’tan itibaren “borcu yoktur” belgesi aramaya başlayacak

Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından süreli yayınlara yapılacak ödemelerde, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranmasına ve varsa vergi borçlarının kesilerek ilgili vergi dairesine aktarılmasına ilişkin düzenlemenin uygulanmasına 1 Mart 2018 tarihinden itibaren başlanacak.

Eklenme: 26 Şubat 2018 - 09:37 / Son Güncelleme: 26 Şubat 2018 - 9:37

Hatırlanacağı üzere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 22/A maddesinde 5 Aralık 2017 tarihinde yapılan değişiklikle, kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların, mal ve hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren hak sahiplerine yapacakları ödemelerde, vadesi geçmiş vergi borcu bulunmadığına dair belge isteme zorunluluğu getirilmişti.

Ancak, süreli yayınların mağduriyet yaşamamaları ve yeni uygulamaya uyum sağlayabilmeleri amacıyla yeni düzenleme Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal tarafından 1 Mart 2018 tarihine ertelenmişti. Bu kapsamda Basın İlan Kurumu, 1 Mart 2018 tarihinden itibaren yapacağı ödemelerde vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aramaya başlayacaktır.

Bununla birlikte 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesi kapsamında, vadesi geçmiş vergi borçlarının taksitlendirilmesi yapılabilmektedir. Süreli yayınların herhangi bir mağduriyetle karşı karşıya kalmamaları için vergi dairelerine olan borçlarını zamanında ödemeleri ya da 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesi uyarınca vadesi geçmiş vergi borçlarını taksitlendirmeleri ve taksitlerini düzenli olarak ödemeleri gerekiyor.

Vergi borçlarının taksitlendirilmesi ve taksit tutarlarının yüzde 10’unun ödenmesi durumunda, bu borçlar vadesi geçmiş borç olarak değerlendirilmeyecek ve taksitler düzenli ödendiği sürece Kurumumuz tarafından süreli yayınlara yapılacak ödemelerden kesinti yapılmayacaktır.

Bu gönderiyi paylaş