BİK Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı sona erdi

BİK Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı sona erdi

İki gün süren Basın İlan Kurumu Üst Yönetimi ile Servis ve Şube Müdürleri Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı Programı, BİK Genel Müdür Yardımcıları Cem Elçin ve Dr. Mustafa Canbey’in değerlendirme konuşmaları ile sona erdi.  Program kapsamında BİK Yönetim Kurulu Üyeleri, BİK Genel Müdürü, BİK servis müdürleri, BİK şube müdürleri ve Genel Müdürlük personeli sunumlar gerçekleştirdi.

Eklenme: 16 Ocak 2018 - 13:50 / Son Güncelleme: 16 Ocak 2018 - 13:50

Toplantı programının ikinci gününde aylık beyannamelerin kontrolü ile dergi PDF’lerinin yüklenmesi hakkında bilgi sunumu yapmak üzere BİK İlan Hizmetleri Müdürlüğü’nden Yunus Emre Uzel ve Emre Arslan mikrofona geldi. Uzel sunumunda, İLANBİS ekranı üzerinden .PDF yüklenmesi, aylık beyanname yüklemeleri hakkında uygulamalı bir sunum yaparken, konu hakkında işlerin aksamaması adına dikkat edilmesi gerekli hususlara da dikkat çekti. Arslan ise sunumunda şube müdürlüklerine intikal eden yalnız reklam için yapılan müracaatlarda dergi ve gazetelerin mevzuatla belirlenen asgari yüzölçümünü ve asgari yayın sayısını sağlayıp sağlamadığının kontrol edilip ilgiliye bilgi verilmesi gerektiğini katılımcılara hatırlattı.

BİK Kontrol Hizmetleri Müdürlüğü çalışanları Özer Elikoğlu, Görkem Solmaz ve Ökkeş Buğra Atılgan kanuni müşteriler, fikir işçileriyle ilgili mevzuat hükümleri ile gazete PDF’lerin kontrolü ve sektörel defterlere ilişkin bilgi sunumu gerçekleştirdi. Elikoğlu sunumuna basılı nüshalara ilişkin PDF sayfalarının zamanında, eksiksiz, hatasız ve tarama yapılabilir formatta BİK’e intikali konusuyla başlayarak “Gazetelerin basılı nüshalarına ilişkin sayfalarının elektronik ortamda PDF dosyası olarak nasıl gönderileceğine ilişkin usul ve esaslar ile başlayan daha sonra eksiksiz, hatasız ve metin taraması yapılabilir formatta ulaştırılmasını konu alan 24 Nisan 2014, 30 Aralık 2014, Ocak 2016, 21 Kasım 2016, 14 Nisan 2017, 6 Haziran 2017 tarihli ‘tamim’ niteliğinde yazılar hazırlanarak, doğrudan veya dolaylı olarak gazetelere tebligatla/imza mukabili ulaştırılmıştır. Konuyla alakalı en son 2 Ocak 2018 tarihli yazımız gerek Kurum gerek Valilik görev alanındaki bütün resmî ilân yayını ile alakalı gazetelere muhatap hazırlanmıştır.” dedi. Özer Elikoğlu daha sonra tutulması zorunlu olan defterlerin sektörel elektronik defter olarak devam etmesi, BİK şubelerinin hem görev alanlarındaki hem de koordine edecekleri valiliklerin olduğu yerlerdeki gazetelerin defterlerinin sistem üzerinden kontrolü, bununla alakalı yürürlükte olan Tebliğin güncellenmesi/iptali ile kanuni müşteri kayıtlarının giriş işlemlerine gerekli özenin gösterilmesi, girilmiş kayıtların yeniden kontrolü gibi Kontrol Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altındaki konular hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr sitesinde ilan yayımlanması işini yürüten M. Fatih Kutluhan ve Beyhan Sağ “Devlet Teşkilat Yapısının, Kanuni Müşterilere Göre Sisteme Entegrasyonu” konulu bir sunum yaptı. Sunum kapsamında kamu – özel ayrımı, müşterilerin statüsünde yaşanan değişikliklerin takibi, müşterilerin devlet hiyerarşisindeki yerine ilişkin hatalar, raporlamada hataya neden olan durumlar ve dijital pano (widget) uygulamasının kontrolü hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Bilgilendirmelerde örnekler verilirken, gelen sorular da cevaplandı.

Kalite, bilgi güvenliği sistemleri ve açık kaynak göç projesine ilişkin bilgi sunumunda Bilgi İşlem Hizmetleri Müdür Yardımcısı Yalçın Atik yönetim sistemleri için “kurumun düzenli olarak aynaya bakmasıdır” ifadesine yer verdi. Atik sunumuna şu bilgilerle devam etti; “Kalite yönetim sistemi nedir sorusunun cevabı kısaca kuralların yazılı hale getirilmesi, her seferinde herkes için uygulanması, yazılı hale gelmiş kuralların bir disiplin içinde her an değiştirilme özgürlüğüdür. Kalite her gün taş üstüne taş koymak, iki günün eşit olmamasıdır. Yönetim sistemlerinin faydalarını sıralamak gerekirse müşteri memnuniyetinin artması, kirliliğinin azalması, iş kazası ve meslek hastalıklarının azaltılması, sıralamadaki yerin yükselmesi, verimliliğin artması, rekabet kabiliyetinin artması saymak mümkündür. Kalitede ortak amaç müşteriyi memnun etmek ve daima bizi tercih etmesini sağlamaktır.” Bilgi güvenliği konusuna da değinen Yalçın Atik “Bilgi güvenliğinin amacı; veri bütünlüğünün korunması, yetkisiz erişimin engellenmesi, mahremiyet ve gizliliğin korunması, sistemin devamlılığının sağlanmasıdır.” bilgilerine yer verdi.

Bilgi İşlem Hizmetleri Müdürlüğü Şefi Zafer Bozak iş takibi, toplantı ve organizasyon yönetimi konularında gerçekleştirdiği sunumda Birlikte Çalışabilirlik Sistemi (BÇS) hakkında sunum yaptı. Bozak, BİK’in kurum içinde  portal, yardım masası, proje yönetimi, bilgi bankası ve kalite güvence sistemi, organizasyon yönetimi (toplantı/etkinlik), iş takibi konularında bir iş takip sisteminin yapılandırıldığını vurguladı. Böylece her departmanın kendi iş takip sistemi olacağının altını çizmiş oldu.

İki gün süren  Basın İlan Kurumu Üst Yönetimi ile Servis ve Şube Müdürleri Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı Programı, BİK Genel Müdür Yardımcıları Cem Elçin ve Mustafa Canbey tarafından yapılan  genel değerlendirme konuşmaları yanı sıra katılımcılardan gelen soruların cevaplanması, öneri/fikirlerin dinlenilmesi ile sona erdi.

Bu gönderiyi paylaş