BİK Genel Kurulu 28. Dönem 8. Toplantısı sona erdi

BİK Genel Kurulu 28. Dönem 8. Toplantısı sona erdi

23-25 Kasım tarihleri arasında Basın İlan Kurumu’nun Cevizlibağ’daki merkezinde yapılan BİK Genel Kurulu Toplantısı sona erdi.

Eklenme: 25 Kasım 2016 - 12:20 / Son Güncelleme: 25 Kasım 2016 - 12:20

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Basri BAĞCI’nın Divan Başkanlığında 25 Kasım 2016 Cuma günü saat 10.30’da başlayan kapanış oturumda ilk olarak mazeretli üyeler bildirildi. Yoklama alındıktan sonra Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula takdim edilen 2016 yılı üçüncü üç aylık döneme ait faaliyet ve çalışmalarını kapsayan Durum Raporu; Hukuk, Mali, ve İlan İşleri Komisyonlarının görüşleri alındıktan sonra oylamaya sunulmuş ve Rapor oybirliğiyle uygun bulunmuştur.

Kurumun 2016 yılı Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üçüncü 3 aylık dönemine ait Denetçiler Raporu oy birliğiyle uygun bulunmuştur.

Genel Kurul toplantı gündeminin 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 nci maddelerinde yer alan Yönetim Kurulu teklifleri görüşülmüş olup sırasıyla:

1. Yönetim Kurulunun 1 numaralı teklifinin müzakeresi neticesinde Kurum personeli ana taban ücretlerine 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılacak zam oranının, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında devlet memurları için belirlenen zam oranından fazla olmamak kaydıyla tespit etmek için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
2. Yönetim Kurulunun 2 numaralı teklifi olan Kurumun 2017 yılı için ihtiyaç duyulan personel kadro sayısının Hukuk, İlan ve Mali İşler Komisyonlarının görüşleri alınarak 400 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
3. Bilahare Yönetim Kurulunun 3 numaralı teklifi olarak sunulan Kurumun 2017 yılı bütçesi, 65 milyon 800 bin Türk Lirası gelir ve 59 milyon 500 bin Türk Lirası gider öngörülmek suretiyle belirlenmiştir.
4. Resmi İlan Fiyat Tarifesinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması hakkında sunulan Yönetim Kurulunun 4 numaralı teklifi, günlük fiili satışı 50 binin altında olan gazeteler için 12,00 TL., günlük fiili satışı 50 binin üstünde olan gazeteler için ise 38,00 TL.’ lik sütun/santim birim fiyatı şeklinde revize edilerek yeni Resmi İlan Fiyat Tarifesinin Bakanlar Kuruluna arz edilmek üzere kabulüne karar verilmiştir.
5. Yönetim Kurulunun 5 numaralı teklifi ile Lozan Barış Andlaşması kapsamında azınlık statüsünde sayılan Ermeni, Rum ve Yahudi toplulukları tarafından Ülkemizde yayınlanan gazeteleri desteklemek maksadıyla bu gazetelere Yönetim Kurulunun belirleyeceği kıstaslar çerçevesinde 2016 yılı için toplam 150 bin Türk Lirası tutarında nakdi yardım yapılmasına karar verilmiştir.
6. Yönetim Kurulunun 6 numaralı teklifi olan resmi ilan ve reklamların elektronik ortamda alınıp dağıtılmasına dair yapılan İLANBİS Yönetmeliği kabul edilmiş olup, anılan yeni Yönetmelik

Resmi Gazetede yayımını müteakip 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Bir sonraki BİK Genel Kurul toplantısının 21, 22 ve 23 Şubat 2017 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır. Bu toplantı ile 28 inci Dönem BİK Genel Kurulunun iki yıllık görev süresi sona erecektir. Yeni BİK Genel Kurulunun ilgili mevzuat hükmü uyarıca 24 Şubat 2017 tarihinde ilk toplantısını yapması, Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçileri seçmesi ve bir sonraki toplantı tarihini saptayarak göreve başlaması öngörülmektedir.

Son olarak “Dilek ve Temenniler” maddesine geçilmiş ve bu madde altında Divan Kurulu Başkanı gelecek yeni yılla ilgili güzel temmennilerde bulunarak oturumu kapatmıştır.

Bu gönderiyi paylaş