BİK Genel Kurulu 28. Dönem 9. Toplantısı başladı

BİK Genel Kurulu 28. Dönem 9. Toplantısı başladı

Basın İlan Kurumu’nun (BİK) 28. Dönem Genel Kurul 9. Toplantısı İstanbul’da başladı.

Eklenme: 21 Şubat 2017 - 07:06

İstanbul Cevizlibağ’da bulunan Genel Müdürlük binasında 21 Şubat 2017 tarihinde sabah saat 11.00’de başlayan toplantının açılışını BİK Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Adnan Ertem yaptı.

Dr. Adnan Ertem, Genel Kurul üyelerine katılımlarından dolayı teşekkürlerini sunarak toplantı çalışmalarının başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Bilahare Başkanlık Divanının teşkiline dair bir grup Genel Kurul üyesi tarafından verilen önergenin Genel Kurulun tasviplerine sunularak oylanması sonucunda, Divan Başkanlığına Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Basri Bağcı, Yazmanlıklara Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Şevket Erzen ile Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Arat oybirliğiyle seçildi.

Başkanlık Divanının seçiminin tamamlanmasını müteakiben Divan Başkanı Basri Bağcı, kendilerini seçmelerinden dolayı Genel Kurul üyelerine teşekkür ederek Genel Kurul üyelerine toplantı çalışmalarının başarılı ve verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Toplantı yeter çoğunluğunun belirlendiği yoklama sonrası çalışmalara geçildi ve ilk olarak Divan Başkanı tarafından “Gündemin Kabulü” maddesi altında görüşülüp ve oybirliğiyle nihai gündem kabul edildi.

Genel Kurulda görev değişikliği sebebiyle Genel Kurul üyelikleri sona ermiş olan kişiler ile ilgili bilgi verilmesinin ardından gündem maddelerinin ele alınmasına devam edilerek, Gündemin 4 üncü maddesi altında Yönetim Kurulunun 2016 yılı Faaliyet Raporu BİK Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Adnan Ertem, gündemin 5 inci maddesi altında yer alan Denetçiler Kurulu Raporu ise Denetçi Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi M. Nuri Kolaylı tarafından Genel Kurula sunuldu.

Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Adnan Ertem tarafından gündemin 6 ncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun tekliflerinin amacı ve mahiyeti hakkında Genel Kurula bilgi verildi..

Daha sonra Gündemin 8 inci maddesine geçilmiş olup verilen önergenin kabulü ile Genel Kurul üyeleri arasından Hukuk, İlan ve Mali İşler komisyonları teşkil edildi.

Genel Kurul toplantısının 23 Şubat 2017 Perşembe günü sabah saat 10.30’da başlayacak oturumunda ise Yönetim Kurulu 2016 yılı Faaliyet Raporu ve Denetçiler Raporunun oylanmasını müteakiben Yönetim Kurulunun 6 adet teklifi komisyon raporlarının ışığında müzakere edilerek karara bağlandı.

BASIN İLAN KURUMU GENEL KURUL ÜYELERİ

A- BASIN GRUBU

Adı, Soyadı Temsil Ettiği Kuruluş Görevi
1.     Dr. Serhat ALBAYRAK Sabah Gazetesi Gazete Sahibi
2.     Ahmet ÇELİK T. Yeniçağ Gazetesi Gazete Sahibi
3.     Ömer Yüksel ÖZEK Milli Gazete Gazete Sahibi
4.     Abdi PEHLİVAN Son Söz Gazetesi Gazete Sahibi
5.     Mustafa ARSLAN Anadolu Gazt. Sahipleri Temsilcisi Konya Yenigün Gazetesi Sahibi
6.     M. Nuri KOLAYLI Anadolu Gazt. Sahipleri Temsilcisi Haber Gazt. Ortağı ve Tüzel Kişi Temsilci
7.     Şevket ERZEN Anadolu Gazt. Sahipleri Temsilcisi Çorum Hakimiyet Gazetesi Sahibi
8.     Savaş NİGAR Basın-İş Sendikası Genel Başkan
9.     Fatih AYDEMİR Basın – İş Sendikası Genel Koordinatör- Uluslararası İlişkiler Uzmanı
10.  Ahmet ÖZDEMİR Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreter Yardımcısı
11.  Nazmi BİLGİN Gazeteciler Cemiyeti – Ankara Başkan
12.  Misket DİKMEN Gazeteciler Cemiyeti – İzmir Başkan

 

B- HÜKÜMET GRUBU

Adı, Soyadı Temsil Ettiği Kuruluş Görevi
13.  Lütfullah GÖKTAŞ Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı
14.  Dr. Adnan ERTEM Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürü
15.  Aydın Cem ASLANBAY Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri
16. Başbakanlık
17.  Basri BAĞCI Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
18.  Fatma VARANK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı V.
19. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
20. İçişleri Bakanlığı
21.  Dr. Şeyh Abdurrahman ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavir
22. Maliye Bakanlığı
23.  Hâk. Tuğg. İhsan BÜLBÜL Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
24. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

 

C- TARAFSIZLAR GRUBU

Adı, Soyadı Temsil Ettiği Kuruluş Görevi
25.  Prof. Dr. Adem SÖZÜER İ. Ü. Hukuk Fakültesi Dekan V.
26.  Prof. Dr. Muharrem ÖZEN A. Ü. Hukuk Fakültesi Dekan V.
27.  Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ Dokuz Eylül Ünv. Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı-Öğretim Üyesi
28.  Prof. Dr. Serpil SANCAR A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kadın Sorunları Araş.ve Uyg. Merkezi Müdürü
29.  Prof. Dr. Ergün YOLCU İ. Ü. İletişim Fakültesi Dekan Yrd.
30.  Prof. Dr. Abdülrezak ALTUN A. Ü. İletişim Fakültesi Dekan V.
31. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi
32. İlan Prodüktörleri Temsilcisi
33.  Ahmet ARAT Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tokat Tic. ve San. Odası Yönetim Kurulu Başkanı
34.  Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU Türkiye Barolar Birliği Başkan
35.  Av. Recep ŞAHİN Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
36.  Şenol KAZANCI Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdürü

 

Bu gönderiyi paylaş