BİK Genel Kurulu sona erdi

BİK Genel Kurulu sona erdi

Basın İlan Kurumu’nun (BİK) 28 inci Dönem Genel Kurul 6 ncı toplantısı sona erdi.

Eklenme: 30 Mayıs 2016 - 07:51 / Son Güncelleme: 30 Mayıs 2016 - 7:51

Kurumun Kocaeli, Bayramoğlu Sosyal Tesisi’nde 25 Mayıs 2016 Çarşamba günü saat 11.00’da başlayan Basın İlan Kurumu 28 inci Dönem Genel Kurulu 6 ncı Toplantısı, 27 Mayıs 2016 Cuma günü yapılan kapanış oturumuyla sona ermiştir.

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Basri BAĞCI’nın Divan Başkanlığında saat 10.00’da başlayan kapanış oturumunda ilk olarak toplantının açılış gününde BİK Yönetim Kurulu Başkanı Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan ERTEM tarafından Genel Kurula takdim edilen Kurum Yönetim Kurulunun 2016 yılı birinci üç aylık faaliyet dönemine ait durum raporu Hukuk, İlan ve Mali İşler Komisyonlarının görüşleri alındıktan sonra oylamaya sunulmuş ve oybirliğiyle uygun bulunmuştur.

Durum Raporunun oylanmasından sonra yine toplantının ilk günü Denetim Kurulu üyesi Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi M. Nuri KOLAYLI tarafından Genel Kurula sunulan Denetçiler Raporu Hukuk, İlan ve Mali İşler Komisyonlarının görüşlerinin alınmasını müteakip Genel Kurulun takdirine sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde Rapor oybirliği ile kabul edilmiştir.

023

 

Bilahare Genel Kurul Gündeminin 11, 12 ve 13 üncü maddelerinde yer alan Yönetim Kurulunun, Kurum Personeli Ana Taban Ücretlerine 1 Temmuz 2016 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yapılacak Zam Oranının Tespitine ilişkin 1 numaralı; 67 sayılı Genel Kurul Kararının 20 nci Maddesinin Tadiline dair 2 numaralı ve Adana İlinde Neşrolunan Resmi İlan Ve Reklam Yayınlama Hakkını Haiz Gazete Hakikat’ın “Akdeniz’de Türk” Olarak İsim Değişikliği Talebine ilişkin 3 numaralı Teklifler Hukuk, İlan ve Mali İşler Komisyonlarının görüşleri de alınmak suretiyle sırasıyla oylanmış ve her üç Teklif de kabul edilmiştir.

Daha sonra Genel Kurul üyelerinin talepleri doğrultusunda Toplantının ilk günkü oturumunda kararlaştırıldığı üzere Genel Müdürlük Hizmet Binası hakkında Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup KARACA tarafından Genel Kurul üyelerine sunum yapılmıştır.

084

Kapanış oturumunun sonunda gelecek Genel Kurul Toplantısının tarihine dair Yönetim Kurulunun vermiş olduğu önerge uygun görülerek tasvip edilmiş ve buna göre bir sonraki Genel Kurul Toplantısının (BİK 28 inci Dönem Genel Kurul 7 nci Toplantısı) 24-25-26 Ağustos 2016 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.

Müteakip Genel Kurul Toplantı tarihinin kararlaştırılmasından sonra “Dilek ve Temenniler” maddesine geçilmiş ve bu madde altında bazı üyeler söz alarak Kurum faaliyetleri ve çalışmaları hakkında görüş ve önerilerini dile getirmişlerdir.

Genel Kurul, Divan Başkanı Basri BAĞCI’nın teşekkür konuşmasıyla sona ermiştir.

Bu gönderiyi paylaş