BİK Genel Kurulu’na katılacak Anadolu gazete sahipleri temsilcilerinin seçimine ilişkin duyuru

BİK Genel Kurulu’na katılacak Anadolu gazete sahipleri temsilcilerinin seçimine ilişkin duyuru

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu’nda yer alacak, İstanbul, Ankara, İzmir dışında kalan Anadolu gazete sahiplerinden 3 temsilcinin seçimi 2 Mayıs 2021 tarihinde Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu’nda yapılacak.

Eklenme: 26 Mart 2021 - 15:27 / Son Güncelleme: 29 Mart 2021 - 13:14

ANADOLU GAZETE SAHİPLERİNİ TEMSİLEN KURUMUMUZ GENEL KURULUNDA GÖREV ALACAK,

3 (ÜÇ) ÜYENİN TESPİTİ İÇİN YAPILACAK SEÇİME İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN DUYURUSU

Basın İlân Kurumu teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca Kurumumuz 31. Dönem Genel Kurulu’nda İstanbul, Ankara, İzmir dışında kalan Anadolu gazete sahiplerini temsilen görev alacak, farklı coğrafi bölgelerden 3 (üç) üyenin tespiti için, aynı Kanun maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı internet sitesinde 22 Mart 2021 tarihinde seçim çağrısı yapılmıştır.

İstanbul, Ankara, İzmir dışında kalan ve Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 3’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen,  resmi ilan yayınlama hakkını haiz veya bu hakkı kullanmak için bekleme süresinde olan gazeteler,  Genel Müdürlüğümüzce tespit edilmiş olup, seçime ilişkin usul ve esaslar, Kurumumuz Yönetim Kurulu’nun 9 Mart 2021 tarihli toplantısında alınan karara göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

SEÇİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 1. Seçim, 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 10.00’da “Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde, No: 5/A, 06530 – Çankaya / ANKARAadresinde kâinAnkara Ticaret Odası Meclis Salonu’nda seçim yapılacaktır.

 2. Genel Müdürlüğümüz tarafından 5 Nisan 2021 tarihine kadar,  muhatap gazetelerin; künyesinde gösterilen gazete sahiplerine, gazete sahibi künyede gösterilmemiş ise tüzel kişi temsilcilerine seçim davetiyeleri gönderilecektir.

 3.  Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrası kıyasen uygulanmak suretiyle;

  1. Gazete sahibi tüzel kişiler,  seçime katılma ve seçilme haklarını,  gazetenin tüzel kişiliğini temsil ve ilzam etme yetkisi bulunan ortağı konumundaki yönetim kurulu başkanına, yönetim kurulu üyesine veya genel müdüre, bu ünvanlı kişilerin bulunmadığı takdirde temsil ve ilzam etme yetkisi bulunan ortağı konumundaki yöneticilerine yazılı olarak devredebilir.
  2. Gazete sahibi tüzel kişi tarfından seçime katılma ve seçilme hakkı devredilen ortak konumundaki gerçek kişiler veya gazete sahibi gerçek kişiler, seçimde sadece oy kullanmak üzere başka bir kişiye yazılı olarak yetki verebililir.
  3. Gazete sahibi gerçek kişiler, seçilme hakkını  bir başka kişiye devredemez.

 4. Temsilci seçilmek isteyenlerin, 12 Nisan 2021 tarihine kadar, bir dilekçeyle Genel Müdürlüğümüze adaylık başvurusu yapması ve ayrıca, ilgili gazete sahibinin tüzel kişi olması durumunda bu dilekçenin ekinde tüzel kişiliğin seçime katılma ve seçilme hakkının temsil ve ilzam etme yetkisi olan başvurana devredildiğine dair yönetim kurulu kararı ile başvuranın ortaklık belgesinin bulunması gerekmektedir.

 5. Gazete sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri, seçime bizzat katılamadıkları takdirde, adlarına oy kullanmak için yetki verdikleri kişinin bilgilerini seçim davetiyesi üzerindeki ilgili bölüme yazarak imzalamaları ve bu davetiyelerin 19 Nisan 2021 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze  teslim edilmesi gerekmektedir.

 6. Seçmen listeleri;  muhatap gazetelerin künyesinde gösterilen gazete sahibi, gazete sahibi künyede gösterilmemiş ise tüzel kişi temsilcisi, ya da bunların adlarına oy kullanmak için yetki verdiği kişilerden oluşturulacaktır.

 7. Seçmen listeleri ve seçimde kullanılacak birleşik oy pusulaları,  Genel Müdürlüğümüz  tarafından 26 Nisan 2021 tarihine kadar aşağıda belirtilen  her seçim sandığı için ayrı ayrı hazırlanacak ve seçim günü sandık görevlilerine teslim edilecektir.
S.No: Sandık Adı Oy Kullanacak İller
1 Akdeniz Bölgesi Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye.
2 Doğu Anadolu Bölgesi Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van.
3 Ege Bölgesi Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Kütahya, Manisa, Uşak, Muğla.
4 Güneydoğu Anadolu Bölgesi Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak.
5 İç Anadolu Bölgesi Aksaray, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Kayseri.
6 Karadeniz Bölgesi Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Çorum, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Zonguldak.
7 Marmara Bölgesi Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova.
 1. Seçim, (Covid-19) salgın hastalığının bulaş riski göz önünde bulundurularak çoğunluk aranmaksızın bir oturumda yapılacak ve seçime müşahit olarak Kurumumuz Genel Müdürü Rıdvan DURAN iştirak edecektir.

 2. Divan Başkanlığı,  seçmenlerin kendi aralarında seçecekleri biri başkan, ikisi başkan yardımcısı ve ikisi yazman olan 5 (beş) kişiden  oluşturulacaktır.

 3. Divan Başkanlığı tarafından her sandık için 3 (üç)’er kişilik sandık kurulu görevlileri belirlenecektir.

 4.  Seçimde kullanılacak birleşik oy pusulaları,  seçmen listesinde adları bulunanlardan; gazete sahibi veya tüzel kişi temsilcisi olanlara seçim davetiyesinin ibrazı ve kimliklerini bir belgeyle kanıtladıktan sonra, bunların adlarına oy kullanmak üzere yetkili kılınan kişilere ise kimliklerini bir belgeyle kanıtladıktan sonra sandık görevlileri tarafından imza karşılığı verilecektir.

 5.  Seçim, gizli oy, açık ayırım esasına göre yapılacaktır. Farklı coğrafi bölgelerden seçilecek temsilci sayısından fazla ad yazılmış olan oylar geçersiz sayılacaktır.

 6.  Sandık kurulları tarafından düzenlenecek sayım tutanakları, katılımcılar tarafından imzalanmış seçmen listeleri ve verilen oy pusulaları ile birlikte birleştirme tutanağı düzenlenmek üzere Divan Başkanlığına teslim edilecektir.

 7.  Farklı coğrafi bölgelerden olmak üzere, seçime katılanlardan en çok oy alan 3 (üç) aday seçilmiş sayılacaktır. Oylarda eşitlik halinde, sonuç, eşit oy alanlar arasında kura çekilerek tespit edilecektir. 

 8.  Divan Başkanlığı tarafından, seçimde yapılan işlemleri ve seçim sonuçlarını belgelemek üzere seçilenlerin sayısından bir fazla sayıda seçim sonuç tutanağı düzenlenecektir. Bunlardan biri  aynı gün belgeleri ve oy pusulaları ile birlikte Kurum müşahidine teslim edilecek, diğer nüshalar ise seçilenlere verilecektir.

İlgililere ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

BASIN İLAN KURUMU

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bu gönderiyi paylaş