BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 23 üncü toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 23 üncü toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2019 yılı 23 üncü toplantısı 21 Ekim 2019 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 21 Ekim 2019 - 12:51 / Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 - 12:51

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 110 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası olmak üzere toplam 528.000,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNİN İHLALİ

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde;

 • Edirne ilinde 1 (bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci;
 • Hatay ili İskenderun ilçesinde 1 (bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci;
 • Tokat ili Turhal ilçesinde 1 (bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci, künye ve zorunlu bilgilere dair 60 ıncı;
 • Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesinde 2 (iki) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin yayında sürekliliğe dair 55 inci ve teslim yükümlülüğüne dair 56 ıncı;
 • Mardin ilinde 1 (bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin yayında sürekliliğe dair 55 inci ve teslim yükümlülüğüne ilişkin 56 ıncı;
 • Antalya ili Manavgat ilçesinde 1 (bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin asgari kadroda yer almayacaklara dair 45 inci ve asgari kadroya ilişkin 77 inci;

maddelerini ihlal etmeleri nedeniyle muhatap Gazetelere 195 Sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca;

 • Edirne ilinde 1 (bir) Gazeteye 4 (dört);
 • Hatay ili İskenderun ilçesinde 1 (bir) Gazeteye 5 (beş);
 • Tokat ili Turhal ilçesinde 1 (bir) Gazeteye 1 (bir);
 • Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesinde 2 (iki) Gazeteye 1’er (birer);
 • Mardin ilinde 1 (bir) Gazeteye 1 (bir);
 • Antalya ili Manavgat ilçesinde 1 (bir) Gazeteye 1 (bir);

günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLALİ

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesinde belirtilen prosedüre uygunluk arz edecek şekilde tekemmül ettirilen İstanbul ilinde münteşir 1 (bir) Gazetenin muhtelif tarihlere ait 2 (iki) nüshasına ilişkin şikayet dosyasının incelenmesi neticesinde; muhatap Gazeteye 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının  (a) bendi uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına karar verilmiştir.

İstanbul ilinde 1 (bir) Gazetenin 1 (bir) nüshasının resen incelenmesi neticesinde muhatap Gazeteye 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının  (a) bendi uyarınca 15 (onbeş) günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

İstanbul ilinde yayınlanan 1 (bir), Sakarya ilinde yayınlanan 1 (bir) Gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshalarına ilişkin dosyaların incelenmesi neticesinde muhatap Gazetelerden resen savunma istenilmesine karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş