BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 17. toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 17. toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2020 yılı 17. toplantısı 26 Ağustos 2020 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 26 Ağustos 2020 - 14:35

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102. ve 103. maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 137 basın mensubunun herbirine 6.000,- Türk Lirası olmak üzere faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 822.000,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 1 gazeteciye 4.000,- Türk Lirası olmak üzere geri ödemesiz muhtaçlık yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLALİ

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde Balıkesir ili merkez ve Bandırma ilçesinde iki Gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshalarına ve internet sitelerine ilişkin gündeme alınan dosyaların incelenmesi neticesinde söz konusu Gazetelere 10’ar günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına, ayrıca Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. ve 82. Maddelerine göre verilen ek göstergeden yararlandırılmamalarına karar verilmiştir.

İSİM DEĞİŞTİRME TALEPLERİ HAKKINDA

Resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına haiz bulunan Kayseri ilinde yayınlanan Kayseri Haber 38 Gazetesinin adının Gazete Kayseri olarak değiştirilmesine ilişkin talebi uygun görülmüş olup, bu yönde alınan kararın ilgili Gazeteye tebliğini müteakip 1(bir) ay içerisinde tatbik edilmek kaydıyla adının değiştirilmesine izin verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş