BİK’in valilik personeline yönelik eğitimi sona erdi

BİK’in valilik personeline yönelik eğitimi sona erdi

Basın İlan Kurumu (BİK), Valiliklerin Basın ve Halkla İlişkiler personeli ile valilikler tarafından oluşturulan gazete kontrol kurulu üyelerine yönelik olarak düzenlediği üç günlük eğitim semineri, Kurumun Darıca’da bulunan sosyal tesislerindeki sertifika töreniyle sona erdi.

Eklenme: 27 Eylül 2017 - 09:56 / Son Güncelleme: 27 Eylül 2017 - 9:56

Basın İlan Kurumu’nun, 25-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği, 61 ilden 100’e yakın valilik personelinin katıldığı eğitim semineri programı, BİK Genel Müdür Yardımcısı Cem Elçin’in genel değerlendirme ve kapanış konuşmasından sonra, yapılan sertifika töreniyle sonlandı.

Üç günlük eğitim programında ağırlıklı olarak BİK Mevzuatı, “Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği ve İLANBİS uygulamaları hakkında bilgiler verildi, güncellemeler aktarıldı ve uygulamalarda karşılaşılabilecek problemler ve çözüm önerileri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

BİK Genel Müdür Yardımcısı Cem Elçin, uzun yıllardan beri uygulanmakta olan 67 sayılı Genel Kurul kararının yerine 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren kısaca Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği olarak adlandırılan yeni Yönetmeliğin yürürlüğe girdiğini, bu eğitimin amacının da yeni Yönetmelik hakkında ilgililerin bilgilendirilmesi olduğunu aktararak seminerin değerlendirme ve kapanış konuşmasına başladı.

“Resmi ilan ve reklam yayın süreçlerimizi tamamen elektronik ortama taşıdık”

BİK Genel Müdür Yardımcısı Cem Elçin

Elçin konuşmasında “Eğitim semineri süresince arkadaşlarımız size yeni Yönetmelik hakkında gerekli bilgilendirmeleri yapmışlardır. Sizler de bundan sonraki uygulamalarda karşılaşacağınız her türlü sorunda hiç çekinmeden size bilgi veren arkadaşlarımızı arayarak danışabilirsiniz.

Teknolojik gelişmeler karşısında Basın İlan Kurumu olarak resmi ilan ve reklam yayın süreçlerimizi tamamen elektronik ortama taşıdık. İLANBİS adını verdiğimiz ve kısmi olarak sizlerin de kullanımına sunulan program ile artık Aylık Beyannameler ve gazetelerin PDF nüshaları elektronik ortamda alınıyor.
Ancak, yeni Yönetmelik ile Aylık Beyannamelerin İLANBİS sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olmasına rağmen, bazı illerimizde halen bu tam anlamıyla sağlanabilmiş değildir. Seminer sırasında da arkadaşlarımızın belirttiği gibi Aylık Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmemesi veya taslak halinde bırakılması “ki bu verilmemesi anlamına gelir” anılan Yönetmelik uyarınca bir ihlal sebebidir.

Bununla birlikte resmi ilan yayınıyla alakalı gazetelerin basılı her sayısının PDF olarak elektronik ortamda ilgili makama ulaştırması gerekmektedir. Aynı Aylık Beyannamelerde olduğu gibi PDF lerin gönderilmesi için de İLANBİS sistemimizde bir bölüm yapılmıştır. Sizlerden Kurum olarak isteğimiz gerek Aylık Beyannamelerin gerek PDF lerin İLANBİS sistemine yüklenmesini kontrol etmeniz ve bu vecibeleri yerine getirmeyen gazeteleri uyarmanızdır. Aksi takdirde bu gazeteler hakkında Valiliğin ilgili birimleri tarafından işlem yapılması gerekmektedir.” değerlendirmelerinde bulundu.

Öncelikle 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren gazetelerin tutmakta yükümlü oldukları sektörel defterlerin zorunlu olarak elektronik ortamda İLANBİS üzerinde doldurulması gerekeceğini hatırlatan Cem Elçin, bu nedenle kalan kısa süre içinde valilik temsilcilerinin görev alanlarındaki gazetelere bu konuda bilgi vermesinin önemine değindi. 2018 yılı içinde BİK’in hedeflerinden birinin Valiliklerin görev alanındaki resmi ilanların İLANBİS sistemi üzerinden elektronik ortamda gazetelere ulaştırılması olacağı, bununla ilgili çalışmaların da bütün hızıyla sürdüğünü, çalışmalar bittiğinde ise konu hakkında gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını konuşmasında yer verdi.

“Kamu personelinin kurumsal iletişim niteliğinin arttırılması için Kalkınma Ajansları ile işbirliği içinde çalışıyoruz”

Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Cem Elçin sözlerini “Kurumumuz resmi ilan ve reklamların süreli yayınlarda yayınlatılmasına aracılık etmenin dışında kamu personelinin kurumsal iletişim niteliğinin ve kalitesinin arttırılması için Kalkınma Ajansları ile işbirliği içinde çalışmaktadır. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van Valiliklerinin Halkla İlişkiler Müdürlüğünde çalışan görevli personele verilen “Kurumsal İletişimin Niteliklerinin Artırılması Eğitimi” 22-25 Mayıs 2017 tarihlerinde Van’da yapılmıştır.

İstanbul Valiliği ve İstanbul Kalkınma Ajansı işbirliğinde “İstanbul’daki Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Halkla İlişkilerde Görevli Personele Kurumsal İletişimin Niteliğinin ve Kalitesinin Artırılması Eğitimi” ise 11-15 Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul ilinde gerçekleştirilmiştir.

Diğer taraftan Dicle Kalkınma Ajansına Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerindeki; Karacadağ Kalkınma Ajansına da Diyarbakır ve Şanlıurfa illerindeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Valilikler ile Belediyelerde çalışan görevli personelin kurumsal iletişim konusunda bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesine yönelik projelerimiz sunulmuştur. Bu projelerimiz halen değerlendirme aşamasında olup, Ajanslar tarafından kabulü halinde toplamda 64 kişiye iletişim eğitimi verilecektir.” ifadeleri ile sonlandırdı.

Program 25 Eylül Pazartesi günü BİK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan ve BİK Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canbey’in açılış konuşmaları ile başlamış, BİK Yönetim Kurulu Üyeleri, BİK servis müdürlerinin ve servis çalışanlarının sunumları ile devam etmişti. Bu sunumlarda şu başlıklar ön plana çıkmıştı;

BİK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan yakın zamanda Elazığ, Bingöl, Bitlis, Van, Ağrı, Erzurum ve Sivas’ı kapsayan bir gezide bulunduğunu, bu illerin Valilerini ziyaret ettiğini, yine bu illerde yayımlanan gazetelerin sahipleri ile toplantılar yaptığını, bu ziyaretler sonucunda Yeni Yönetmeliğin uygulamalarının oturmadığını, özellikle akrabalık düzenlemesinin tam olarak kavranmadığını gözlemlediğini aktardığı konuşmasında “Bu ziyaretlerimde özellikle  15 Temmuz sonrası resmi ilanlara ilişkin çok ciddi bir daralmanın yaşanmakta olduğunu tespit ettik. Öte yandan Doğu ve Güneydoğu  illerimizde doğrudan alım istisna yol olmaktan çıkıp daha çok uygulama haline gelmiş oldu. 15 Temmuz darbe girişiminin de etkisiyle bu bölgelerimizde ilanlara çıkılmak yerine doğrudan alımlar söz konusu oldu. Resmi ilanlar kamu kaynağının boşa harcanması demek değildir. Resmi ilanlardan elde edilen gelirler nereye harcanıyor diye yakından baktığımızda 2015 yılında BİK şubesi bulunan ve bulunmayan yerler dahil olmak üzere 384 milyon liralık resmi ilan yayımlanmıştır. 2016’da ise bu toplam 424 milyon 500 bin lira olarak gerçekleşmiştir. Yaklaşık 9 bin fikir işçisi gazetelerimizde çalışıyor. Dilerseniz örnek bir ortalama üzerinden bir hesaplama yapalım. 1.777 TL brüt ücretle çalışan bir fikir işçisini ele alalım. Bu işçinin maliyeti  SGK primi 693 TL, Gelir Vergisi 135, 98 TL, Damga Vergisi 13, 49 TL toplam 842, 72 TL ile hesaplanabilir. Bu veriyi 9 bin ile çarptığımızda elde edilen toplam 136 milyon 520 bin liralık bir yekun devlete geri dönmüş oluyor. Yazılı basın sektörü açtığı istihdam alanı kadar, kayıtlı olması adına da birçok sektörden çok daha önemli bir konumdadır. Bu anlamda Kamunun kaynaklarının hemen tamamının yine kamuya geri döndüğünü de böylece anlatmış olduğumuzu sanıyorum.” ifadelerine yer vermişti.

BİK Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Canbey ise “Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği çerçevesinde düzenlediğimiz eğitim programı kapsamında, Valiliklerden gelen siz değerli katılımcılarımıza üç gün boyunca yükümlülükleriniz, yönetmeliğin uygulaması sırasında karşılaştığınız zorluklar, uygulamanın getirdiği kolaylıklara dair Kurumumuzun yetkili isimleri sunumlar yapacak ve sorularınızı yanıtlayacaklar. Bunun yanı sıra İLANBİS uygulamamız hakkında da detaylı bilgilendirmeler yapılacak. Tüm bu süreçte BİK Genel Müdürlüğü ve şubeleri ile Valilikler arasında iletişimi iyi yürütmek gerekiyor. Bu eğitimler gibi fırsatlarla bir araya gelme, iletişimi artırma olanağı buluyoruz.” sözleriyle eğitime dair bilgilendirmede bulunmuştu.

Eğitimin ikinci gününde sabah oturumlarının sunumları, BİK İlan Hizmetleri Müdürü İdris A. Çam, servis çalışanları Emine Özergin ve Erkan Günay tarafından yapılmış bu sunum çerçevesinde, Valiliklerin ilgili personellerinin BİK’in çalışma arkadaşları olduğunu, düzenlenen bu eğitimlerin de bunu en iyi göstergesi olduğunun altı çizilmişti. Yönetmeliğin aylık resmi ilan kontenjanına yönelik “Her ayın ilk ve son günleri arasında gazetelerde yayınlatılan resmi ilanların dağıtımına ilişkin resmi ilan kontenjan ve dağıtım tabloları, görev alanlarına göre Kurum veya Valilikler tarafından düzenlenerek elektronik ortamda ilgili gazetelerin erişimine açılır.” içerikli 31. Maddesinin de önemi aktarılmıştı.

BİK Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özdemir “Geçmişten günümüze devlet, yazılı basın ve ilan ilişkileri” başlıklı sunumunda sadece Türkiye’de ilancılığın geçmişine değil Kurumun da tarihine ışık tutmuştu. Bir diğer BİK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ergün Yolcu, Basın İlan Kurumu’nun (BİK) valiliklerin basın ve halkla ilişkiler personeli ile valilikler tarafından oluşturulan gazete kontrol kurulu üyelerine yönelik olarak düzenlenen eğitim programında “Kamuda kurumsal iletişim ve yeni yönelimler” başlıklı bir sunum gerçekleştirmiş, kamu kurumları için kurumsal iletişimin önemine değinmişti.

Seminer programının son gününde Kontrol Hizmetleri Müdürü İbrahim Delibaş ve servis çalışanları Görkem Solmaz, Yunus Nazlı “Resmi İlanlar ve Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği” ile birlikte değişen uygulamalar hakkında bilgi verip, katılımcıların uygulamada yaşadıkları sıkıntıları dinleyerek, gelen sorulara yanıtlar vermişti.

Üç günlük eğitimin sonunda yapılan törenle, 61 ilden gelen valilik personelinin sertifikalarını almalarıyla birlikte, eğitim programı da tamamlanmış oldu.

Bu gönderiyi paylaş