BİK’in yeni projesine Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan onay

BİK’in yeni projesine Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan onay

Kurumumuz tarafından hazırlanan “Kamu Kurumlarının Basın ve Halkla İlişkiler Birimlerinde Çalışan Personelin Kurumsal İletişim Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının yayınladığı 2020 Yılı Teknik Destek Programı’na girdi.

Eklenme: 11 Haziran 2020 - 13:52 / Son Güncelleme: 11 Haziran 2020 - 13:52

OKA tarından onaylanan projenin amacı;

Kitlesel dönüşümün yaşandığı hızlı bir şekilde küreselleşen günümüz şartlarında kurumsal iletişim dilinin en etkili bir şekilde kullanılmasının önemi giderek artmakta.

Vatandaşların devlete olan güvenlerinin artması, talep ve isteklerini en iyi bir şekilde ifade edebilmeleri, basının, kamu kurum ve kuruluşlarıyla rahat bir şekilde iletişimde olması ve onlarla ilgilenen personelin iletişim dilini çok iyi kullanması ile mümkün olacaktır. Bu çerçevede basın işletmesi, basın çalışanları ve vatandaşların yönetim birimleri ile arasında iletişimin artırılması, iletişim kanallarının iyileştirilmesi, kurumsal imajın bir kimliğe kavuşturulması büyük önem arz etmekte.

Kamu kurumlarında Basın ve Halkla İlişkiler birimlerinde çalışan personel birçok önemli görev icra etmektedir. Personeller bu görevleri yerine getirirken basın işletmeleri, basın çalışanları ve vatandaşlarla bire bir iletişim halindedir. Bu kapsamda basın işletmeleri ile basın çalışanları ve vatandaşla iletişim halinde olan personellerin kurumsal iletişim dilini kullanımının iyileştirilmesi, kalitesinin artırılması, personelin kendi arasında iletişimin güçlendirilmesi Kamu kurum ve basın işletmeleri için önem arz etmekte.

Bu proje kapsamında Samsun’da yer alan Kamu Kurum ve Kuruluşlarından 25 kişiye Kurumsal iletişim eğitimi verilecek. Eğitim 4 gün toplamda 24 saat olarak düzenlenecek.

Beklenen Sonuçlar

TR83 Bölge planında görüldüğü gibi Bölge sahip olduğu hizmet sunum odakları ile ülke içerisindeki yakın çevresine ve yakın coğrafyasına eğitim, sağlık, kültür ve bilimsel çalışma gibi konularda merkez olabilecek potansiyeldedir. Bu çerçevede kamu ve basın kuruluşlarında çalışanların vatandaşlarla olan ilişkilerinde iletişimlerinin güçlendirilmesi ve belirli bir seviyeye çıkartılması büyük önem arz etmekte.

Bölgede kamu kuruluşlarında basın ve halkla ilişkiler müdürlüklerinde çalışan personelin kurumsal iletişim eğitimi alması halkla olan ilişkisinde daha ileri seviyede olmasını sağlarken aynı zamanda halk üzerinde bulunan kamu kurumu ve basın işletmesi algısının güçlendirilmesine yardımcı olacak.

Samsun’da bulunan Kamu Kurumlarında çalışanlarından toplamda 25 kişi eğitime katılacak.

Bu personellere Kamu Kurumlarının Basın ve Halkla İlişkiler Birimlerinde Çalışan Personelin Kurumsal İletişim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Eğitimi verilecek. Bu kişilerden beklenen somut çıktı ise kurumsal iletişim niteliklerinin geliştirilerek halka daha iyi hizmet verilmesinin sağlanmasıdır.

Eğitim talep edilen teknik desteğin içeriğinde belirtilen müfredata uygun olarak verilecek olup eğitim 4 gün olmak üzere toplamda 24 saat olarak düzenlenecek.

Eğitim sonucunda katılımcılara katılım sertifikası verilecek. Proje hakkında TR83 bölgesinde yayın yapan gazetelere bilgilendirme yapılarak eğitim süresince gündemde kalması için haber yaptırılacak.

Planlanan eğitim sonrasında elde edilmesi hedeflenen çıktılar aşağıda sıralanmıştır;

Katılımcılar için;

 • Kurum içi çalışmalarda diyalog ve iletişimin artırılması
 • Kişisel gelişimin artırılması
 • Çalışma istek ver arzusun artırılması ile hizmet kalitesinin artırılması

Kamu Kurumu ve Basın İşletmeleri için;

 • Kurumsal imajı geliştirmek
 • Kurumsal itibarın artırılması
 • Çalışma alanında daha iyi koşulların oluşması
 • Kurum içi ve kurum dışı faaliyetleri destekleme
 • Kurum ve ürün yönetimine kimlik oluşturma
 • Kurum içi ve kurum dışı hedef kitleye bilgi verme

Bölge için;

 • Hedef kitlenin sempatisinin kazanılması
 • Güven ve inandırıcılığının oluşturulması
 • Medyada kurumsal faaliyetlerin daha fazla yer almasını sağlanması,
 • Kuruluşa etkisi olan kararlarda yasa yapıcıların ve düzenleyicilerin etkilenmesi,
 • Bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilmesi için güven ortamının artırılması ile yatırım kararlarının etkilenmesi gibi projenin hedeflenen çıktıları bulunmakta.

Bu gönderiyi paylaş