BİK’ten ‘İnternet Haberciliğinin İyileştirilmesi’ projesi

BİK’ten ‘İnternet Haberciliğinin İyileştirilmesi’ projesi

Basın İlan Kurumu Proje Geliştirme Birimi, ‘Yerel Yazılı Basında İnternet Haberciliğinin İyileştirilmesi’ konulu araştırma projesi hazırladı.

Eklenme: 6 Haziran 2017 - 12:02 / Son Güncelleme: 6 Haziran 2017 - 12:02

Basın İlan Kurumu, asli görevi olan ‘resmî ilân ve reklamların’ yayınlanmasına aracılık etmesinin dışında kanunundan doğan sosyal sorumluluk kapsamında kimi görevleri de yerine getiriyor.

Bu kapsamda Doğu Marmara Kalkınma Ajansının çağrısı üzerine Kurumumuz tarafından “Yerel Yazılı Basında İnternet Haberciliğinin İyileştirilmesi” isimli bir araştırma projesi hazırlandı.

Proje ile yazılı basında internet haberciliğinin kalitesinin artırılması ve yazılı basında internet haberciliğinin özendirilmesi hedefleniyor.

İlk kez 1994 yılında internet ortamında ortaya çıkan internet gazeteleri hızla gelişen ve küreselleşen dünyada etkili bir İletişim aracı oldu. Bilgisayar ortamında iletişim sağlayan internet, haber yayınlarıyla yeni bir habercilik türü ortaya çıkarmış ve bilgisayar ağlarını kullanarak hedef kitlesine erişen gazetelere elektronik veya dijital gazete denilmiştir.

Günümüzde internet teknolojisinin her alanda kullanılmasıyla birlikte insanlar bilgi edinmek için İnternette yayın yapan gazetelerden faydalanmaktadır.

İnternette yapılan habercilik ve yer alan haberler sayesinde, bütün habercilik tekniklerinin birleştirildiği bütünleşik haber sunumu görülmektedir. Hem yazılı, hem sesli, hem de görüntülü haberler, internetteki web sayfalarında yer almakta ve bu özelliği ile geleneksel habercilik anlayışından farklılaşmaktadır. İnternet haberciliğinin en büyük işlevi, bilgileri anında aktarabilmesidir.

İnternet haberciliğinin bu denli yaygın olarak kullanıldığı günümüzde internet gazeteciliğinin yerel basın için önemi kaçınılmazdır. Bölgesel habercilik anlamında faaliyet gösteren yerel basın işletmeleri internet ortamında yayın yaparak daha geniş kitlelere ulaşma imkânı elde edebilirler ve dijitalleşen gazeteler daha geniş okur sayısına ve reklam gelirlerini artıracak ekonomik bağımsızlığa sahip olabilirler.

Dijital ortamda yer alan haber sitelerinin birçoğu birbirine benzemektedir. Bu sitelerin daha donanımlı, haber dillerinin özgün, yayınlarının sade, içeriklerinin zengin, sitelerin grafik ve tasarımlarının haber sitesi yapısına uygunluğu gibi konularda eksikliklerin bulunduğu bilinmektedir. Gerçekleştirilecek 2 günlük eğitim faaliyeti ile Kocaeli, Sakarya ve Bolu ilinde yayınlanan ve resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazete işletmelerinin internet haber sitelerinin iyileştirilmesi planlanmaktadır. Teknik destek kapsamında organize edilecek eğitim metodolojisi deneyimsel öğrenme tabanlı olacaktır. Deneyimsel öğrenme yaklaşımı içerisinde yaygın eğitim;  hedefleri ve yöntembilimi, bireyin genel gelişimini ve şahsi deneyimini hesaba katmaktadır. Yaşanan hızlı değişimler sonucunda eğitim ve öğretim gereksinimlerinin daha büyük çeşitlilik kazandığı günümüz toplumlarında, yaygın eğitim, hayat boyu eğitim sürecinde giderek artan bir rol oynamaktadır. Bu noktada 2 günlük eğitim müfredatı örnek vaka çalışmaları, grup çalışmaları, simülasyon uygulamaları, beyin fırtınası yöntemleri ile desteklenecektir. Teknik destek kapsamında uygulamak istediğimiz bu eğitim müfredatı; Türkiye’de ilk defa uygulamalı ve interaktif yöntemlerle desteklenip uygulanacaktır.

PROJE GENEL VE ALT AMAÇLARI:

Genel Amaç

Basın İlan Kurumu Kocaeli Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesi planlanan projenin genel amacı; TR42 bölgesinde yer alan Kocaeli, Sakarya ve Bolu illerinde yayın yapan yerel basın işletmesi çalışanlarına yönelik olarak İnternet haberciliğinin iyileştirilmesi ve dijital ortamda haber içeriklerinin oluşturulması konusunda deneyimsel öğrenme teknikleri ile bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi mesleki niteliklerinin arttırılması yoluyla bölgenin kalkınmasına ve tanıtımına katkı sağlanmasıdır.

Özel Amaçlar

Projenin özel amacı ise; Kocaeli, Sakarya ve Bolu illerinde yayın yapan Resmi ilan yayınlama hakkına haiz gazetelerin internet haber sitelerinin iyileştirilmesine yönelik olarak 22 medya temsilcisi gazetecinin dijital habercilik noktasında bilgi ve becerilerinin güçlendirilerek; bölgedeki insan kaynağı ve teknik altyapı dönüşümünün “internet teknolojilerine erişimin” kolaylaştırılması yönünde eğitilmesidir.

Alt amaçlar aşağıdaki gibidir:

-Yerel halkın gazete işletmelerine olan bakışının iyileştirilmesi,

-Yerel haberlere ulusal çapta ses getirme imkânının kazandırılması,

– Bölgesel ve yerel tanıtımın yapılması, basının anlaşılır bir dille yayın yaparak kamuoyu nezdinde güven ve algının değişmesine neden olması.

Yerel internet sitelerinde yer alan reklamlarla yerel basın daha güçlü hale gelecek bölge işletmeleri, ürünlerinin ulusal ve uluslararası çapta reklamını yapma imkânı elde edeceklerdir. Bu da firmaların satışlarını etkileyerek bölgeye ekonomik katkı sağlayacak bu da bölgenin tanıtımına ve katma değer üretmesine neden olacaktır.

Yerel gazete işletmelerinin kâğıt baskısında yayınlanan haberler aynı zamanda internet sayfalarında da yer almaktadır. Ancak dijital ortama aktarılırken haber metinlerinin ve hazırlanış biçimlerinin internet ortamına uygun olmadığı görülmektedir. Sitelerin yapısının düzensiz olması, içerik bakımından kısıtlı olması, metinlerin dijital ortamda dikkat çekecek bir yapıda olmaması gibi nedenlerle yerel basın işletmelerinin haber siteleri okur sayısı bakımından istenen seviyede değildir. Bu basın işletmelerinin dijital ortama uyum sağlaması ve okur sayısının artırılması için internet haber sitelerinin içeriğini oluşturan personelin haber içeriği oluşturma ve dijital ortama aktarımı için eğitim alması zorunlu görülmektedir.

TR42 bölgesi rekabetçi sanayi ve güçlü yenilik altyapısı ile ülkemizin öncü sanayi ve teknoloji merkezlerinden biridir. Türkiye’nin ilk Teknoloji Geliştirme Organize Sanayi Bölgesi olan Gebze OSB teknoparkı bölgede faaliyet göstermektedir. Ülke genelinde 34 teknoparkın 6’sı, 20 teknoloji merkezinin 2’si bu bölgede yer almaktadır. Aynı zamanda TR42 bölgesinde 6 üniversite eğitim faaliyetinde bulunmaktadır.

Bölge sahip olduğu teknolojik donanım ve nitelikli insan kaynağı ile ülke ekonomisinde ön plana çıkmaktadır.  Bölge genelinde faaliyet gösteren 22 basın işletmesinde de bu farklılık görülmektedir. Diğer yerel gazetelerle kıyaslandığında TR42 bölgesindeki yerel gazetelerin içerik, baskı ve kamuoyu oluşturma gücü her zaman bir adım önde olmuştur.

Yeni teknolojilerle yazılı basın mecra değiştirerek dijital ortamda yayın yapmaya başlamıştır. Yerel basında mevcut olan gücün dijital ortamda da sürdürülmesi gerekmektedir. Gerçekleştirilecek eğitim faaliyetiyle yerel basının dijital ortamda daha nitelikli yayın yapması amaçlanmaktadır.

Bu gönderiyi paylaş