Düzce Valiliği’nden Kamu Kurumlarına Resmi İlan Genelgesi

Düzce Valiliği’nden Kamu Kurumlarına Resmi İlan Genelgesi

Düzce Valiliği, yayımladığı genelgeyle resmi ilanların kanunun öngördüğü şekilde Basın İlan Kurumu (BİK) aracılığıyla gazetelerde yayınlanması gerektiğini bildirdi.

Eklenme: 21 Aralık 2020 - 13:45 / Son Güncelleme: 21 Aralık 2020 - 13:45

Düzce Valiliği resmi ilanların yayımlanması ile ilgili olarak ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına genelge gönderdi. Resmi ilanların yayımlanmasını düzenleyen 195 Sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 29 maddesine vurgu yapılan genelgede, ilgili maddede genel ve karma bütçeli dairelerle il özel İdareleri, belediyeler, köyler ve iktisadi devlet teşekkülleri ve sermayesinin yarısından fazlası kamu hukuku tüzel kişilerine ait bulunan teşekküllerin verdikleri reklam mahiyetini taşımayan ilanların, resmi ilan sayıldığı belirtildi.  Genelgede ayrıca aynı kanunun 31. maddesinde resmi ilanların, belediye hudutları içinde Basın İlan Kurumu Şubeleri aracılığıyla yayınlatılması gerektiği vurgulandı.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na uyulması gerektiğinin belirtildiği genelgede, ” Kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetim altında bulunan ve yahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılmakta olup aynı kanunun 2 nci maddesinde kanun kapsamına giren idareler sayılmak suretiyle belirtilmiştir. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkler başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında ‘İdareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliği, kamu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasının ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur’ ifadesi yer almaktadır.” denildi.

İhalelerde doğrudan teminin genel bir yöntem olarak algılanmaması gerektiğinin belirtildiği genelgede, şu ifadelere yer verildi. “İlimiz genelinde ‘doğrudan temin’ usulünün genel bir ihale yönetimi olarak algılanmaması, doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için yapılacak yada alınacak mal ve hizmetlerin bölünmemesi, Kamu İhale Kanununda belirtilen hükümlerin dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamını oluşturarak, kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması, ihalenin ilanına ilişkin hükümlerin yerine getirilerek, olası itiraz ve iptallerin önüne geçilmesi için Basın İlan Kurumu araçlığıyla süreli yayınlarda neşrinin gerçekleştirilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi rica olunur. “

Bu gönderiyi paylaş