Elçin: İyi bir halkla ilişkiler devlete olan güveni de sağlamlaştırır