Gazeteler arasındaki faturalaşma ile İLANBİS ve dijital dönüşüm çalışmaları anlatıldı