Gazetelerin, istihdam ettiği fikir işçilerinin vergi mükellefiyetini kontrol etmesi gerekiyor

Gazetelerin, istihdam ettiği fikir işçilerinin vergi mükellefiyetini kontrol etmesi gerekiyor

Gazetelerin asgarî kadroda istihdam ettiği fikir işçilerinin kendilerine fayda sağlayacak ticarî bir işle iştigal etmeleri ve başka bir işyerinde gazetecilik mesleği dışında herhangi bir faaliyette bulunmaları halinde işlem tesis edilecek.

Eklenme: 16 Şubat 2018 - 09:01 / Son Güncelleme: 16 Şubat 2018 - 9:01

Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 43’üncü maddesinin altıncı fıkrasında asgarî kadroda çalışan fikir işçilerinin kendilerine fayda sağlayacak ticarî bir işle iştigal edemeyecekleri gibi başka bir işyerinde de gazetecilik mesleği dışında herhangi bir faaliyette bulunamayacaklarına dair hükme istinaden gerekli incelemeler yapılmaktadır.

Kadroda istihdam edildiği beyan edilen fikir işçilerine ilişkin olarak, elektronik ortamda intikal ettirilen aylık beyannameler ile gerçekleştirilen denetlemelerde bu kişilere ait bilgi ve belgelerin incelenmesi sırasında vergi mükellefiyetinin bulunduğuna dair tespit yapılması halinde mevzuatın yaptırım uygulanmasına yönelik hükümlerine göre işlem yapılmasını öngörülmektedir.

Bu durumun gazeteler için mağduriyet oluşturmaması maksadıyla, asgari kadrosunda beyan edilen ve edilecek olan fikir işçilerinin ticari bir işle iştigal edip etmediklerinin Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) resmi internet sitesinden sorgulanması ve vergi mükellefiyeti faal durumda olan fikir işçilerinin kadroda gösterilmemesi gerekmektedir.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI RESMİ SİTESİ SORGULAMA ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bu gönderiyi paylaş