Genel Kurulumuz başladı

Genel Kurulumuz başladı

Basın İlan Kurumu’nun (BİK) 28. Dönem Genel Kurul 6’ncı Toplantısı Kocaeli’de başladı.

Eklenme: 27 Mayıs 2016 - 05:42 / Son Güncelleme: 27 Mayıs 2016 - 5:42

Haber Merkezi (bik.gov.tr) 25 Mayıs 2016 –Kurumun Kocaeli, Bayramoğlu Tatil Köyü Sosyal Tesisi’nde 25 Mayıs 2016 tarihinde sabah saat 11.00’da başlayan toplantının açılışını BİK Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Adnan ERTEM yapmıştır. Dr. Adnan ERTEM, Genel Kurul üyelerine “Hoş geldiniz” dedikten sonra katılımlarından dolayı teşekkürlerini sunarak toplantı çalışmalarının başarılı geçmesi temennisinde bulunmuştur.

Bilahare Başkanlık Divanının teşkiline dair Genel Kurulun tasviplerine sunulan önergenin oylanması sonucunda Divan Başkanlığına Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Basri BAĞCI, Yazmanlıklara ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Münir UĞUZ ile Basın – İş Sendikası Genel Koordinatör – Uluslararası İlişkiler Uzmanı Fatih AYDEMİR seçilmişlerdir.

Başkanlık Divanının seçiminin tamamlanmasını müteakiben Divan Başkanı Basri BAĞCI, Genel Kurul üyelerine toplantı çalışmalarının başarılı ve verimli geçmesi temennisinde bulunmuştur.

Genel Kurulda istifa ve görev değişikliği sebebiyle Genel Kurul üyelikleri sona ermiş olan kişiler ile ilgili bilgi verilmiş olup, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Genç Osman YARAŞLI ve Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Murat ZELAN’ın Genel Kurul ve Denetim Kurulu üyelikleri sona erdiği bilgisi Divan Başkanı BAĞCI tarafından aktarılmıştır.

Hükümet grubu temsilcisi Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Aydın Cem ASLANBAY’ın 24 Mayıs 2016 tarihinde istifa etmesi sebebiyle, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür Vekili Ahmet Göktürk İNAN kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.Toplantı yeter çoğunluğunun belirlendiği yoklama sonrası çalışmalara geçilmiş ve ilk olarak Divan Başkanı tarafından “Gündemin Kabulü” maddesi altında Genel Kurul üyelerine taslak gündem ile ilgili herhangi bir görüş ve önerilerinin olup olmadığı sorulmuştur. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Adnan ERTEM tarafından Divan Başkanlığına sunulan Yönetim Kurulunun 2 adet teklifi Genel Kurul üyelerinin oybirliğiyle nihai gündem kabul edilmiştir.

Gündem maddesine ek olarak Yönetim Kurulu tarafından verilen 2 önergenin daha kabulüyle Genel Kurulun gündemi nihai halini almıştır.

Müteakiben gündem maddelerinin ele alınmasına devam edilerek, Gündemin 6’ncı maddesi altında BİK Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Adnan ERTEM Yönetim Kurulunun durum raporunu, gündemin 7’nci maddesi altında ise Denetçiler Kurulu raporunu Anadolu Gazeteleri Sahipleri Temsilcisi M. Nuri KOLAYLI özet olarak sunmuşlardır.

Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Adnan ERTEM tarafından gündemin 8’inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun tekliflerinin amacı ve mahiyeti hakkında Genel Kurula, kısa bilgi verilmiştir.

Daha sonra Gündemin 9’uncu maddesine geçilerek Genel Kurul üyeleri arasından Hukuk, İlan ve Mali İşler komisyonlarının teşkili konusunda Divan Başkanlığına verilen önerge doğrultusunda Hukuk, İlan ve Mali İşler komisyonları teşkil edilmiştir. Genel Kurul oturumuna ara verilmesini müteakiben komisyonlar çalışmalarına başlamışlardır.

Genel Kurul toplantısının 27 Mayıs 2016 Cuma günü (bugün) sabah 10:00’da yapılacak son oturumunda Hukuk, İlan ve Mali İşler komisyonlarının görüşleri alınarak Yönetim Kurulu durum raporu ve Denetçiler Kurulu raporu ile Yönetim Kurulunun 3 teklifi komisyonların raporları ışığında yapılan müzakereler sonrasında oylama işlemiyle karara bağlanacaktır.

Bu gönderiyi paylaş