Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’tan yazılı basına müjde

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’tan yazılı basına müjde

Basın İlan Kurumu görev alanındaki gazetelerden 1 Temmuz 2019 tarihine kadar borcu yoktur belgesi aranmayacak.

Eklenme: 19 Ocak 2019 - 10:27 / Son Güncelleme: 19 Ocak 2019 - 10:27

Gazetelere yapılan resmi ilan yayım bedellerinin ödenmesinde, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranmasına ve varsa vergi borçlarının kesilerek ilgili vergi dairesine aktarılmasına dair 6183 sayılı Kanunun ilgili madde değişikliğinin uygulanması, Hazine ve Maliye Bakanlığının kararı ile 1 Temmuz 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Hatırlanacağı üzere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 22/A maddesinde 23 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle, kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların, mal ve hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren hak sahiplerine yapacakları ödemelerde, vadesi geçmiş vergi borcu bulunmadığına dair belge isteme zorunluluğu getirilmişti. Ancak, bilhassa yerel gazetelerin bu yeni uygulamaya uyum sağlayabilmeleri amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından söz konusu belge isteme zorunluluğu 01 Ocak 2019 tarihine kadar ertelenmişti.

Basın İlan Kurumuna intikal eden yazıda gazetelerin uygulamaya henüz uyum sağlayamadığı ifade edilerek Basın İlan Kurumu tarafından gazetelere yapılan ödemeler sırasında hak sahiplerinden vergi dairelerine vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılarak kesinti yapılmasına ilişkin tatbikatın 1 Temmuz 2019 tarihinde başlatılmasının uygun bulunduğu bildirilmiştir.

Buna göre Basın İlan Kurumu, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren gazetelere yapacağı ödemelerde vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aramaya başlayacaktır.

Bu gönderiyi paylaş