İlan portalında yayınlanan konkordato ilanlarına dair açıklama

İlan portalında yayınlanan konkordato ilanlarına dair açıklama

Kurumumuzla alakalı mesnetsiz ve yalan haberleri yapmayı alışkanlık haline getiren bir internet sitesinde Basın İlan Kurumu resmi ilan portalında yayınlanan konkordato ilanları hakkında çıkan haberde, bir takım asılsız iddialarda bulunulmuştur.

Eklenme: 10 Ağustos 2019 - 14:08 / Son Güncelleme: 10 Ağustos 2019 - 14:08

Resmî ilan ve reklamların yayınından beklenen amacın gerçekleştirilmesini sağlamak için bu ilan ve reklamların dağıtım esasları, yayınlatılacağı süreli yayınlara yükletilecek vasıf ve ödevlere ilişkin usul ve esaslar Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 sayılı Kanunun 32, 34, 35, 36 ve 53 üncü maddelerine göre Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından tespit olunmaktadır.

Resmi Gazetenin 15 Mart 2018 tarih ve 30361 sayılı nüshasında yayımlanan 7101 sayılı Kanun ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun geçici mühletin sonuçları, ilanı ve bildirimi başlıklı 288 inci maddesi değiştirilerek bu madde ve atıf yapılan diğer maddelere göre yayınlanacak resmi ilanların Kurumumuz resmi ilan portalında yayınının zorunlu hale gelmesi üzerine resmi ilanların dijital ortamda da sunulduğu Kurumumuz ilan portalı www.ilan.gov.tr yeni bir yayın mecrası haline gelmiştir.

Bunun üzerine Kurumumuz Genel Kurulu, Kanundan aldığı yetkiyle 23, 24 ve 25 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantısında konuya ilişkin Genel Kurul kararı almış olup bu karar Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun muhtelif maddelerine atıf yapılmış olan geçici mühletin sonuçları, ilanı ve bildirimi başlıklı 288 inci maddesinde belirtilen Basın İlan Kurumu resmi ilan portalında yayınlanacak resmi ilanlara Resmi İlan Fiyat Tarifesinde yer alan usul ve esaslar dikkate alınmak suretiyle günlük fiili satışı 50 bin adedin altındaki gazeteler için belirlenen sütun-santim birim fiyatının uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Bununla birlikte alınan Genel Kurul kararıyla Kurumumuz ilan portalında İcra ve İflas Kanununun 288 inci maddesi kapsamında yayınlanan resmi ilanların yaygın süreli yayın statüsündeki günlük fiili satışı 50 bin adedin altındaki gazetelerin basılı sayıları ile aynı gazetelerin kendilerine ait internet haber sitelerinde eş zamanlı şekilde Kurumumuz tarafından yayınlatılacağı kararlaştırılmıştır.
Haberde belirtilen iddiaların gerçeklerle ilgisi bulunmadığını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Bu gönderiyi paylaş