İŞKUR İşbaşı Eğitim Programından Yararlananların Gazetelerde Çalıştırılmasına İlişkin Tebliğ

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programından Yararlananların Gazetelerde Çalıştırılmasına İlişkin Tebliğ

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunun 13 Ocak 2017 tarihli toplantısında ‘İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı’ndan Yararlananların Gazetelerde Çalıştırılmasına İlişkin Tebliğ’ görüşülerek kabul edilmiştir.

Eklenme: 13 Ocak 2017 - 17:22 / Son Güncelleme: 13 Ocak 2017 - 17:22

İSTANBUL / BİK – Gazetelerin asgari kadrolarında İŞKUR İşbaşı Eğitim Programından yararlanan kişilerin de yer alabilmeleri için Kurumumuz Genel Kurulunun 2016 yılı Mayıs ayındaki toplantısında, 31 Aralık 2016 tarihine kadar yürürlükte bulunan 67 sayılı Genel Kurul kararının kadroya ilişkin 20 nci maddesinin sonuna gelmek üzere iki fıkra eklenmişti. Değişiklik yapılan 20 nci madde metni Resmi Gazetenin 9 Haziran 2016 tarih ve 29737 sayılı nüshasında yayımlanarak, yayımı tarihinde yürürlüğe girmişti.

Yürürlüğe giren madde uyarınca, İŞKUR İşbaşı Eğitim Programından yararlanan kişilerin gazetelerin asgari kadrolarında yer alabilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kurumumuz Yönetim Kurulu yetkili kılındığından, Yönetim Kurulunun 10 Haziran 2016 tarihli toplantısında ‘İŞKUR İşbaşı Eğitim Programından Yararlanan Kişilerin Gazetelerin Asgari Kadrolarında Gösterilebilmesi İçin Taşıması Gereken Şartlar ile Bunların Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ’ görüşülerek kabul edilmişti.

Bu defa Kurumumuz Genel Kurulunun 2016 yılı Ağustos ayındaki toplantısında 195 sayılı Kanunun 34, 35, 36 ve 53 üncü maddelerine göre düzenlenen “Resmi İlan ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği” Resmi Gazetenin 5 Ekim 2016 tarih ve 29848 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe giren kadroya ilişkin 43 üncü maddesinin onuncu fıkrasına göre, İŞKUR İşbaşı Eğitim Programından yararlanacak gazetelerin, asgarî fikir işçileri kadrosunda 10 kişiye kadar 1, 11 – 20 kişiye kadar 2 ve 20’nin üzerinde kişi istihdam etmeleri halinde 3 kişiyle sınırlı olmak üzere bu programa katılacak kişilere asgarî fikir işçileri kadrolarında yer verebileceği, bu programdan yararlanacak kişilerin asgarî kadroda yer alabilmesi için taşıması gereken şartlar ile bunların çalıştırılmasına dair usul ve esasları belirlemeye de Kurumumuz Yönetim Kurulunun yetkili kılındığı hükme bağlanmıştır.

Konuyla alakalı iş ve işlemlerin hangi esas ve usul dairesinde yürütüleceğine dair hazırlanan “İŞKUR İşbaşı Eğitim Programından Yararlananların Gazetelerde Çalıştırılmasına İlişkin Tebliğ” Kurumumuz Yönetim Kurulunun 13 Ocak 2017 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.

Dijital iletişim araçlarına karşı mevcudiyetini sürdürme mücadelesi veren yazılı basının vazgeçilmez bir unsurunu oluşturan yerel gazeteler için önem arz eden düzenleme, resmi ilan yayınıyla alakalı gazetelere İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı kapsamında çalıştıracakları fikir işçilerini, kendileri için aranılan asgari fikir işçileri kadrolarında gösterebilmeleri yönündeki geçmişte yapılan uygulamaların devamını sağlamıştır.

TEBLİĞ METNİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

Bu gönderiyi paylaş