Kamuoyu Duyurusu

Kamuoyu Duyurusu

Sözcü gazetesinin Kurumumuza yönelik iddialarına karşı kamuoyu duyurusu.

Eklenme: 27 Eylül 2021 - 16:07 / Son Güncelleme: 27 Eylül 2021 - 16:34

Sözcü gazetesinin 27 Eylül 2021 tarihli nüshasının 1. sayfasında “YARGININ KUSUR BULMADIĞI YAZI VE HABER İÇİN BASIN İLAN KURUMU CEZA KESTİ” ve devamı 11. sayfa ile sozcu.com.tr internet sitesinde “YARGI KUSUR BULMADI BASIN İLAN CEZA KESTİ” başlıklı bir haber yayınlanmıştır.

Kurumumuz Yönetim Kurulunun 22 Eylül 2020 tarihli toplantısında, Sözcü gazetesinin bir haberinin Basın Ahlak Esaslarını ihlali nedeniyle Gazetenin resmi ilan ve reklamlarının 4 gün süre ile kesilmesine karar verilmiştir.

Kurumumuz Yönetim Kurulunca alınan tüm müeyyide kararlarına karşı yargı yolu açık olup Gazetelerin itirazları neticesinde Mahkemeye intikal eden dosyalar mahkemenin kesin kararına müteakip uygulanmaktadır.

Sözcü gazetesi söz konusu müeyyide kararı üzerine İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurmuş olup anılan mahkemenin 31 Aralık 2020 tarihli kararı ile gazetenin itirazı kesin olarak reddedilmiştir.

Böylece Kurumumuzun tesis etmiş olduğu müeyyide işlemi hukuka uygun bulunarak kesinleşmiş, bu aşamaya kadar söz konusu karar Kurumumuzca uygulanmamış olup yargı kararının tebliği ile birlikte işleme konulmuştur.

Haberde bahsi geçen ve Kurumumuz ile mahkemeye sunulan savunmalarda hiçbir şekilde anılmayan tazminat davası ile Kurumumuzun Basın Ahlak Esasları dolayısıyla tesis ettiği müeyyide kararının mahkemece hakem sıfatıyla incelenmesinin hukuki esasları farklıdır.

Sözcü gazetesi Kurumumuzun tarafı bulunmadığı Trabzon 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen tazminat davası neticesinde lehine sonuçlanan kararı kabul etmekte; fakat Kurumumuzun müeyyide kararına karşı açtığı İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde görülen ve gazetenin aleyhine sonuçlanan kararı hiçe saymaktadır. Nitekim haberde de İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi kararından hiç bahsedilmemektedir. Belirtmek gerekir ki, Kurumumuz 4 gün süre ile ilan kesme cezasını içeren müeyyide kararını İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin kesin kararı üzerine uygulamıştır.

Bir haber nedeniyle ilgili kişilerin tazminat hakkının doğmamış olması Anayasa Mahkemesinin yerleşmiş kararlarında belirtildiği üzere, basının niteliklerinin artırılması ve etik standartlarının yükseltilmesi gayesiyle yapılan Basın Ahlak Esaslarına riayet incelemesi neticesinde ilgili gazeteye bu yönde bir müeyyide uygulanamayacağı anlamına gelmemektedir. İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi de haberin veriliş biçimi ile konusu arasındaki dengenin bozulduğu, nesnellik ölçüsünün ortadan kalktığını vurgulayarak haberin Basın Ahlak Esaslarına aykırı olduğunu hükme bağlamıştır.

Bütün bu gerçekler ve İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ortada iken söz konusu yalan haber ile Kurumumuzun hukuksuz müeyyide uyguladığı izlenimi verilmeye çalışılmıştır. Bu çarpıtma haberle ilgili Kurumumuz her türlü hukuki yola başvuracaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bu gönderiyi paylaş