KOSGEB, basın sektörünü verebileceği destekler konusunda bilgilendirecek