“Kurumsal iletişim, kamu kurumları açısından hayati önem taşımaktadır”