Onat: Dezenformasyonu durduracak mekanizmalar gerekli