Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı

Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun 2017 yılı Haziran ayı toplantısında kabul edilen “Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Eklenme: 18 Temmuz 2017 - 05:49 / Son Güncelleme: 18 Temmuz 2017 - 5:49

Genel Kurulun 19–21 Haziran 2017 tarihlerinde gerçekleşen toplantısında, Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği’nin 31 ve 36’ncı maddelerinin değiştirilmesine dair teklif oybirliğiyle kabul edildi. Söz konusu yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete’nin 18 Temmuz 2017 Tarih ve 30127 sayılı nüshasında yayımlandı.

Günlük fiili satışı elli bin adedin üzerindeki gazeteler için ayrı kontenjan tablosu

Yönetmeliğin 31 ve 36’ncı maddelerinde yapılan düzenlemeye göre, Basın İlan Kurumu’nun görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerden yaygın süreli yayın statüsünde olup, ayrıca günlük fiili satışı 50 bin adedin üzerinde gerçekleşen ve belirlenen diğer şartları da yerine getirenler için yayın ve yönetim yerleri gözetilmeksizin istisnai olarak ayrı bir resmi ilan kontenjan ve dağıtım tablosu düzenlenecek.

Değişiklik yapılan yönetmeliğin ilgili maddeleri

Anılan yönetmeliğin 36’ncı maddesi uyarınca Basın İlan Kurumu’nun görev alanında yer alan yayın yerlerindeki yayınlama hakkını haiz yaygın gazetelerden geriye doğru on iki ay süreyle;

a) Her sayısının bayi yoluyla yapılan günlük fiili satışı yirmi beş bin adetten ve yüzölçümü 3,00 metrekareden az olmayan,

b) Resmi İlan ve Reklamları ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği’nin 65’inci maddede nitelikleri belirtilen ve 64’üncü maddenin birinci fıkrasındaki sayı ve görevleriyle orantılı olmak üzere kadrolarında en az iki katı fikir işçisini istihdam eden,

günlük fiili satışı 66’ncı maddenin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla elli bin adedin üzerinde gerçekleşen gazeteler için, yayın yeri gözetilmeksizin ayrı bir resmi ilan kontenjan ve dağıtım tablosu düzenlenecek.

Resmi ilan kontenjan ve dağıtım tablosunda yer alan bir gazetenin günlük fiili satışının elli (50) bin adedin altında gerçekleşmesi halinde, ilgili gazete kendi yayın yerine ilişkin resmî ilan kontenjan ve dağıtım tablolarına dahil edilecek.

Yapılan düzenleme, 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Bu gönderiyi paylaş