“Resmi ilanlar, dün olduğu gibi bugün de değerini koruyor”

“Resmi ilanlar, dün olduğu gibi bugün de değerini koruyor”

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir, yerel ve ulusal dağıtımlı gazeteler için, resmi ilanların dün olduğu gibi bugün de değerini koruduğunu kaydetti.

Eklenme: 6 Ağustos 2018 - 06:17 / Son Güncelleme: 6 Ağustos 2018 - 6:17

Özdemir, yazılı açıklamasında, BİK’in 1960 öncesi resmi ilanların dağıtımındaki adaletsizlikleri ve “besleme basın” yaratılmasını önlemek amacıyla kurulduğunu belirterek, kurumun görevini bugüne kadar başarıyla yerine getirdiğini kaydetti.

Her ilanın yayınlanmasından beklenen bir amaç olduğunu ifade eden bunların başında da ilanla ilgili işin, oluşun aleniyet kazanması, daha çok kişi ve kuruluşa duyurulması olduğunu dile getiren Özdemir, “Diğer taraftan bu hizmeti karşılığında yayın macerasına ödenen ücretle, basının hayatiyetini devam ettirmesine bir katkı verilmekte. Özel ilanlara karşı, resmi ilanların tarifesinin düşüklüğü ile bu sistemden, kamu yararı da sağlanıyor. Yerel ve ulusal dağıtımlı gazeteler için, resmi ilanlar, dün olduğu gibi bugün de değerini koruyor.” değerlendirmesini yaptı.

Özdemir, BİK’in temel görevinin resmi ilan ve reklamların görev alanı içindeki yerlerde yayınlanan gazete ve dergilerde yayınlatılmasına aracılık etmek olarak bilindiğine dikkati çekerek, 195 sayılı Basın İlan KurumuKanunu’nda kuruma sosyal sorumluluk olarak yüklenmiş pek çok başka görevler de olduğunu anımsattı.

Özdemir ayrıca, BİK’in sektöre yönelik eğitim amaçlı sosyal faaliyetler düzenlemek, yazılı basının devamı ve gelişimine önemli katkıları bulunmak, basın dernek ve sendikalarına maddi destek sağlamak, basında fikren veya bedenen çalışanlara faizsiz borç para vermek, karşılıksız muhtaçlık ve ölüm yardımı yapmak ve resmi ilanyayınlama hakkını haiz gazete işletmelerine kredi vermek gibi görevleri olduğunun göz ardı edilmemesi gerektiğini aktardı.

-“Resmi ilanlar ya yok edildi, ya da asgari sayı ve ölçüye indirildi”

BİK’in varlığına vücut veren en önemli unsurun resmi ilanlar ve reklamlar olduğunu hatırlatan Özdemir, şunları kaydetti:

“Kurum, bunların yayınlatılmasından aldığı aracılık komisyonu ile varlığını sürdürmekte, kanunun verdiği sözünü ettiğim görevleri yerine getirmekte. ilanların getirisiyle, yerel ve ulusal ölçekli yüzlerce gazete hayatta kalabilmekte, haber, yorum, kültür, sanat hayatımızın vazgeçilmez hizmetkarı olmakta, istihdam olanakları yaratmakta ve türlü vergiler olarak kamuyu dönmektedir. Ama görülmektedir ki, son yıllarda resmi ilan yayınından kaçınma, ilan yayınını gerekli kılan mevzuatı budama çabaları, gazete ilanlarını baypas etmek için hülle yollarına sapma gayretleri büyük bir ivme kazanmaya başladı. Dernekler, şirketler, sendikalar, özel okullar, kurslar, taşıma işleri, orman emvali, artırma eksiltme, medeni kanun, sınav, köylere, belediyelere hizmet götürme, sigorta acenteliği, elektrik dağıtım, ticaret kanunu, icra iflas, YÖK, menkul kıymetler, KİT’ler gibi onlarcasını sayabileceğim mevzuatta yapılan değişikliklerle resmi ilanlar ya yok edildi, ya da asgari sayı ve ölçüye indirildi. En son iflas ve konkordato ilanlarında yazılı basın zorunluğu yok oldu. YÖK akademik personel alımlarında ilan kaldırıldı. Kamu personeli alımları için yapılan duyurularda 2015’e kadar Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetede ilan edilerek duyurulması zorunluluğu bulunurken bilahare yapılan mevzuat değişiklikleriyle belirli grup kamu personelinin alımı esnasında süreli yayınlar (gazete) yerine ilgili kurumların kendi internet siteleri ile Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde yayınlatılması yolunda tercihlerde bulunuldu. Hatırlayacaksınız, Resmi Gazetenin 15 Temmuz 2018 tarih ve 30479 sayılı nüshasında 10 numaralı ‘Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.’ yayımlandı. Anılan Kararnamenin ‘İlanlar’ başlıklı 5. maddesinin ikinci fıkrasına göre, kamu kurum ve kuruluşlarının, personel alımına ilişkin tüm ilanlarının (ihtiyacını okullara öğrenci almak suretiyle karşılayanlar dahil), Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve kendi internet sitesinde duyurulacağı hükme bağlandı. Yalnızca bu kalem ilanlar bile, Basın İlan Kurumu için büyük bir kayıp olduğunu söyleyebilirim. Kayıp yalnız Basın İlan Kurumu‘nun değil, kurumun sosyal sorumlulukları kapsamında basının desteklenmesi için yapılan hizmetlerin olacağından kuşku yok.”

Gazetelerin resmi ilan yayınından elde ettikleri gelirlerle, önemli ölçüde personel istihdam ettiğini ve diğer giderlerinin önemli bir bölümünü karşıladığını aktaran Özdemir, açıklamasında, “Kaldı ki, gazetelere bu kabil kamu desteği, ülkemizde gazeteciliğin gelişerek kamuoyunun 15 Temmuz tecrübesinde olduğu gibi milli meselelere dair ortak bir paydada buluşulmasını sağlamakta. Basın İlan Kurumu‘nun gazetelerde yayınlattığı ilanların daha çok muhatabına ulaştırılması bakımından eş zamanlı olarak aynı gazetelerin internet (haber) siteleri ile Basın İlan Kurumunun www.ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden ayrıca duyurulduğunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Basın İlan Kurumu‘nun ulaştığı dijital imkanlarda ilanın en hızlı bir şekilde yayınlanmasının yolunun açık olduğunu da bilinmeli.” ifadelerine yer verdi.

Bu gönderiyi paylaş