Sektörel defterlerin elektronik ortamda tutulması 1 Ocak’tan itibaren zorunlu olacak