Tanzimat Dönemi şair ve yazarlarından Ziya Paşa yâd edildi