Türk Edebiyatı Vakfı’nın kurucusu Ahmet Kabaklı anılacak

Türk Edebiyatı Vakfı’nın kurucusu Ahmet Kabaklı anılacak

Basın İlan Kurumu ve ESKADER’in ortaklaşa düzenlediği “Matbuat Âleminden Sanatkâr Çehreler” programı kapsamında Ahmet Kabaklı anılacak.

Eklenme: 2 Haziran 2016 - 07:16 / Son Güncelleme: 2 Haziran 2016 - 7:16

İSTANBUL  – Basın İlan Kurumu (BİK) ile Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği’nin (ESKADER) iş birliğiyle düzenlenen “Matbuat Aleminden Sanatkar Çehreler” adlı program, yarın Çemberlitaş’taki Basın Müzesi’nde gerçekleştirilecek.

Türk Edebiyatı Vakfı’nın kurucusu Ahmet Kabaklı’nın anılacağı programın moderatörlüğünü  Cengizhan Orakçı yapacak. Panelde, Doç. Dr. Erol Ülgen ve Kabaklı’ya uzun yıllar mesai arkadaşlığı yapan yazar Belkıs İbrahimhakıoğlu konuşmacı olarak yer alacak.

Konuşmaların ardından Ahmet Kabaklı’nın eser ve fotoğraflarından oluşan sergi sanatseverlerle buluşacak.

Etkinlik, 3 Haziran (yarın) 14.30’da başlayacak.

Ahmet Kabaklı kimdir?

Ahmet Kabaklı, 24 Mayıs 1924’te Elazığ Harput’ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ’da tamamlayan Kabaklı, İs­tan­bul Üniversitesi, Ede­bi­yat Fa­kül­te­si, Türk Di­li ve Edebi­ya­tı Bö­lü­mü’nden mezun oldu. İs­tan­bul Yük­sek Öğret­men Oku­lu, Ata­türk Eği­tim Enstitüsü, Türk Musikisi Devlet Kon­ser­va­tu­va­rı’nda ders verdi. Aynı dönemde An­ka­ra Üniversitesi Hu­kuk Fa­kül­te­si’ni bi­tiren Kabaklı, kısa süre avu­kat­lık  yaptı.

Ter­cü­man ga­ze­te­si­nin aç­tığı ya­rışmay­la “fık­ra ya­za­rı” ola­rak ba­sın dün­ya­sı­na gir­di. Türk Ede­bi­ya­tı dergi­si­ ve Türk Ede­bi­ya­tı Vak­fı’nı kuran Ahmet Kabaklı’ya 1997’de “Şeyh’ül Muharririn” payesi verildi. Kabaklı, 8 Şubat 2001’de İstanbul’da hayatını kaybetti.

Kabaklı’nın, Türk Edebiyatı (5 cilt), Kültür Emperyalizmi, Müslüman Türkiye, Mabet ve Millet, Mehmet Akif, Yunus Emre, Mevlana, Ejderha Taşı, Bizim Alkibiades, Ecurufya, Sohbetler (2 cilt), Temellerin Duruşması, Güneydoğu Yakından, Şiir İncelemeleri, Doğudan Doğuş, Sultanü’ş-Şuara Necip Fazıl ve Şairi Cihan Nedim eserleri bulunuyor.

Muhabir : Saliha Özdemir

AA

Bu gönderiyi paylaş