Türk romancı, şair ve diplomat Yakup Kadri Karaosmanoğlu yâd edildi