Van Valiliği Resmi İlan Genelgesi Yayınlandı

Van Valiliği Resmi İlan Genelgesi Yayınlandı

Van Valiliğince, yerel yönetimlerin de aralarında bulunduğu tüm kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştireceği mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinin kanun hükümlerine göre yapılmasına ilişkin genelge yayımlandı.

Eklenme: 28 Haziran 2019 - 05:27 / Son Güncelleme: 28 Haziran 2019 - 5:27

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak ihalelerde; saydamlığa, rekabete, eşit muameleye, güvenilirliğe, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasına ve kaynakların verimli kullanılmasına dikkat edilmesi hususlarını içeren Genelge 26 Haziran 2019 tarihinde Van Valisi Mehmet Emin Bilmez imzasıyla yayınlandı.

Van Valiliği Kamu İhaleleri ve Yayınlanmasına Dair Genelgede 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Temel İlkeler başlıklı 5 inci maddesinde belirtilen;

-İdarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları,

-Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilmemesi gerektiği,

-Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin kısımlara bölünmemesi gerektiği,

-Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü temel usul olduğu,

-Diğer ihale usullerinin Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır,

hükümleri belirtilmiş olup, Van ili genelinde “Doğrudan Temin” usulünün, genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması, doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için yapılacak ya da alınacak mal ve hizmetlerin bölünmemesi, Kamu İhale Kanununda belirtilen özel koşullar dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamının oluşturularak, kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması, ihale ilanına ilişkin hükümlerin yerine getirilerek olası itiraz ve iptallerin önüne geçilmesi için Basın İlan Kurumu aracılığıyla süreli yayınlarda ilgili mevzuata göre neşrinin gerçekleştirilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi önemle ve talimatla istenmiştir.

Bu gönderiyi paylaş