Yazılı Basın Sektörünün Mevcut Durumu ve Değer Zinciri Araştırması konferansı düzenlendi