Basın Penceresinden Harb-i Umumi ve Çanakkale

Basın Penceresinden Harb-i Umumi ve Çanakkale


Project Description

Ülkemizde basın özgürlüğünün ve devletin basın karşısındaki tarafsızlığının en önemli yapılarından biri olan Basın İlan Kurumu, yanın asrı aşan tarihi boyunca kuruluşundaki bu ana gayeye uygun olarak hareket etmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait ilan ve reklamların objektif kurallar çerçevesinde gazetelere eşit ve adil bir şekilde dağıtılmasına aracılık eden Kurumumuz, aynı zamanda basın odaklı sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya devam etmektedir.

ISBN: 978-975-19-6473-1

YIL: 2015

SAYFA: 203

PDF: İndir

Gazetelere sağlanan ekonomik destek yanında, basın derneklerine ve çalışanlarına sosyal yardımlar yapmayı da görevleri arasına alan Kurumumuz, yine gerçekleştirmeyi tasarladığı ihtisas yayınlarıyla Türkiye’de basın tarihine önemli katkılar sağlamayı hedef edinmiştir. Osmanlı’dan başlayıp günümüze kadar gelen bu tarihin farklı dönemlerine ait hazırladığımız yayınlar, üstlendiğimiz toplumsal sorumluluğun bir icabı olarak görülmektedir.

Basın İlan Kurumu olarak yayınını gerçekleştirmekten büyük bir memnuniyet duyduğumuz “Basın Penceresinden Harbi Umumi ve Çanakkale” adlı bu çalışma, Türk basın tarihi açısından çok önemli bir döneme ışık tutmaktadır. Zira 700 yıllık bir İmparatorluğun son demleri ile genç Cumhuriyet’in kuruluş yıllarını kapsayan bu dönem, ülkemizde yazılı basının toplumsal varoluş mücadelesinde üstlenmiş olduğu görev ve misyonun ifa ve icrası bakımından önemli bir tecrübeyi aksettirmektedir.

Basın tarihi konusunda yaptığı titiz çalışmalarla tanıdığımız değerli gazeteci -yazar Ergun Hiçyılmaz’ın uzun yıllara dayanan emek ve birikimini yansıtan bu eser, sadece basın mensuplarının ve araştırmacıların değil aynı zamanda tarihine duyarlı her vatandaşın da ilgisini çekecek bir muhteva zenginliğine sahiptir. Çanakkale Savaşı gibi dünya tarihini değiştiren bir büyük olayın gazetelere yansımasını, aylarca süren deniz ve kara savaşlarının toplumsal hayattaki karşılığını, yine aynı dönemde yaşanan siyasi ve toplumsal olayları bu çalışmada görebiliyoruz.

Balkan Savaşları’yla başlayıp Milli Mücadele ile sonlanan uzun savaş yıllarının dönemin gazeteleri tarafından okuyucularına nasıl aktarıldığı sorusunun da cevap bulduğu bu araştırma, basındaki çok sesliliğin her dönem var olduğunu ortaya koyan kıymetli belgeleri bünyesinde barındıran bir eser niteliği de taşımaktadır. Farklı siyasi görüşlerin, zıt yaklaşımların savunulduğu gazeteler, yaşanan olayları okuyucularına kendi görüşleri perspektifinde aktarmakta ve dönemin kısıtlı imkanları çerçevesinde basın faaliyetini yürütmektedirler.

Günümüz tarihçileri için de önemli bir belge niteliği taşıyan dönemin gazete haberleri, Türk basınının 150 yıllık tarihinde yaşadığı değişimi doğru şekilde anlamamıza da imkan veriyor. Kitapta yer alan bilgi ve belgeler, günümüz dünyasında çok tartışılan iktidar -basın ilişkilerine de kuvvetli bir referans sunmaktadır. Yine savaş gibi sonuçlan çok ağır toplumsal olayların, ciddi sansür ve otosansür uygulamalarından sonra gazetelerde yer almasını da bu çalışma sayesinde görebiliyoruz.

Basın tarihimizin henüz teknolojiyle tanışmadığı ve polemikleriyle, tartışmalarıyla, sorunlarıyla varlığını hissettirmeye çalıştığı bu ilk döneminin kapsamlı bir incelemesi olan bu kitap, bugünü anlama çabamıza da ışık tutuyor.

“Basın Penceresinden Harbi Umumi ve Çanakkale” adlı bu kıymetli eseri kaleme alan Sayın Ergun Hiçyılmaz’a şükranlarımızı sunuyoruz. Yine bu çalışmanın yayına hazırlanmasında ciddi emek veren Danışmanımız Sayın Prof. Dr. Metin KAZANCI ile İstanbul Şube Müdür Yardımcısı Muhammet BAYKA’ya ve eserin tasarımı ve basımında emeği geçenlere Basın han Kurumu olarak teşekkür ederiz.

Türk basın tarihi açısından kaynak eser olacağına inandığımız bu çalışmayı yakın tarihimize meraklı okuyucularımızın yanı sıra araştırmacıların istifadesine sunmaktan Basın İlan Kurumu olarak büyük bir mutluluk duymaktayız.

 

 

 

 

More Information

 

 

 

 

 

 

Basın'ın gözünden Çanakkale Savaşı

author

Basın İlan Kurumu Yayınları