Hatay Devleti Resmi Gazetesi

Hatay Devleti Resmi Gazetesi


Project Description

Basın İlan Kurumu adına, zengin basın arşivimizden yarınlara kalmasını arzu ettiğimiz haberleri, manşetleri, yorum ve yazıları çeşitli vesilelerle kitaplaştırmayı bir kamu hizmeti olarak görüyoruz.

“15 Temmuz ve Manşetler” ve “Basının Gözünden Ayasofya” adlı kitaplarımızda olduğu gibi, yakın tarihimizin, toplumsal hafızamızda yer etmiş dönüm noktalarını bu eserimizde de kültür hayatımıza kazandırmayı amaçladık.

ISBN:978-625-7377-06-5

YIL: 2021

SAYFA: Cilt 1 – 608 | Cilt 2 – 1304

PDF: Cilt 1 İndir | Cilt 2 İndir

Basın İlan Kurumu adına, zengin basın arşivimizden yarınlara kalmasını arzu ettiğimiz haberleri, manşetleri, yorum ve yazıları çeşitli vesilelerle kitaplaştırmayı bir kamu hizmeti olarak görüyoruz.

“15 Temmuz ve Manşetler” ve “Basının Gözünden Ayasofya” adlı kitaplarımızda olduğu gibi, yakın tarihimizin, toplumsal hafızamızda yer etmiş dönüm noktalarını bu eserimizde de kültür hayatımıza kazandırmayı amaçladık.

Devlet olmak, bir tarihi, bir ideali, bir mefkûresi olmaktır. Bunları temsil eden bir bayrağı olmaktır. Bayrağının dalgalandığı her yerde, hâkimiyetinin dayandığı temellerle, varlığının ufkunu temsil eden o bayrağın gölgesinde yaşayan insanların ortak değerlerini, kurallarını belgeleyen bir anayasası olmaktır. Devlet olmak, ülkesinin her karış toprağını bayındır kılmak kadar vatandaşlarının ruh ve gönül coğrafyalarını da imar etmek, ihya
etmektir. İnsanlarını hür, bağımsız, korkusuz, hayat neşesi ve birlikte yaşama ülküsüyle dopdolu yaşatmaktır.

Devlet olmak bütün bunların yanında kayıt tutmak, tarihe not düşmek, bugüne ve yarına ışık tutacak kararlar almak ve uygulamak, bu kararları da alenen ve resmen kayda geçirmek demektir.

Resmi gazete, bu kayıtları tutmanın en önemli unsurlarından biridir. Resmi tatiller dışında her gün yayımlanan ve bazı günler bir veya birkaç mükerrer sayısı da yayımlanan resmi gazete, devletin varlığının ve aldığı kararları halkıyla paylaşmasının, hukuk devleti olmanın gereğini yerine getiriyor olmanın en açık ve güçlü ifadesidir.

Türkiye, devlet olmanın gereklerini ve şartlarını binlerce yıllık tarihinin eşsiz tecrübelerinden beslenerek gerçekleştiren köklü ve güçlü bir ülkedir.

542 yılında tarih sahnesine çıkan ve 552’de bağımsızlığını ilân eden Göktürk (Kök-Türk) Devleti’nden, Orta Asya’nın tamamının Türkiye diye anılmasına sebep olan Selçuklu ve Osmanlı devlet geleneği, Osmanlı Devleti’ne Batılıların neden Türk Devleti adını verdiğini de açıklar. Balkanlarda Müslümanlara “Türk” denmesinin sebebi budur. Avrupa’da İslamiyeti seçenlere eskiden beri “Türk oldu!” denmesi de bundandır. Çünkü bizim “Kerim Devlet”imiz, “Devlet Ana”mızdaki devlet, “Anadolu” devletleri, Türk’ün töresinden, İslam inancıyla mükemmelleşmiş Türk ananesinden başka bir kaynağa bağlı değildir.

Hatay Devleti de bu geleneğin bir devamı olarak 2 Eylül 1938 yılında İskenderun Sancağı’nın bağımsızlığını ilan etmesi ile kurulmuş, 29 Haziran 1939 tarihinde ise ana vatana katılarak ilimiz olmuş bir Türk devletidir.

Üstad tarihçimiz Prof. Dr. Halil İnalcık’ın talebelerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı da müteaddit konuşma ve yazılarında Türk milletinin yüzyıllar boyu Orta Asya’dan Balkanlara çok sayıda devlet kurduğunu hatırlatıyor. “Türkler devletsiz yaşayamaz. Devleti el üstünde tutmamız gerekir.” diyor.

Bir devleti olmamanın, daha kötüsü, devleti zaaf içinde kalmış olmanın, hukuk ve yasa korumasından mahrum bir düzenin, ülkeleri ve toplumları ne türlü eza, cefa, zillet, sürgün ve ölümlere sürüklediğini, gazetelerde, televizyonlarda, medya sitelerinde görüyoruz.

Bu kitabı, son yıllarda gündemimizden düşmeyen ve çevremizde birçok ülkeyi ve toplumu kahredici acılara boğan devletsizlik, kanunsuzluk sorununa, hiçbir zaman ve hiçbir şartta devletsiz, kanunsuz kalmamak dirayetini göstermiş olmamız gerçeğine farklı bir pencere açacağı düşüncesiyle de yayımladık.

İskenderun Sancağı’nda, Kasım 1937 yılından itibaren Anayasa yürürlüğe girmiştir. Hatay’ın bağımsız devletleşme sürecinin başlamasıyla gerekli altyapının oluşturulması çalışmaları hız kazanmış, oluşturulan resmi mevzuatın yayımlanması için bir resmi gazete ihtiyacı doğmuştur. Bunun için de Türkçe, Arapça ve Fransızca dillerinde, İskenderun Sancağı Ceride-i Resmîyye adıyla haftada bir yayımlanmak üzere bir resmi gazete
oluşturulmuş, gazete her hafta perşembe günleri neşredilmiştir.

“İskenderun Sancağı Ceride-i Resmiyye” adıyla, 7 Nisan 1938 yılında yayın hayatı başlayan Hatay Devleti Resmî Gazetesi, büyük güçlükler içerisinde varlığını sürdürmüş ve 89 sayı çıkmıştır. Üç dilde yayımlanmış, çoğu zaman 24 sayfa olarak yayımlansa da zaman zaman sayfa sayıları da dönemin şartlarını yansıtırcasına değişiklik göstermiştir.

Hatay Devleti Resmi Gazetesi, tıpkı Milli Mücadele dönemi resmi gazeteleri gibi, mühim ve büyük bir tarihi sürecin merhalelerini sayfalarında barındırdığı için anılmayı, arşivlenmeyi, kaynak olmayı hak eder bir konumdadır. Hatay’ın mandadan bağımsızlığa ve ana vatana katılmasının serencamını ortaya koyan bu resmî gazete, tam bir dönem tarihi olarak karşımıza çıkıyor.

Prof. Dr. Zakir Avşar ve Doç. Dr. M. Mücahit Küçükyılmaz, tarihi bir sorumluluk üstlendiler. Bu kitabı onların dikkatlerine, tarihimizi önemsemelerine borçluyuz.

Tıpkıbasım olarak yayımlanan bu eseri, araştırmacıların, okurların, meraklıların ilgisine Basın İlan Kurumu logosuyla sunarak sizlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.

Hatay’ın devlet olma ve sonrasında ana vatana katılma sürecine ışık tutan bir kayıtlar manzumesi.

author

Basın İlan Kurumu Yayınları