Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Verilen Borç Para ile İlgili Duyuru

Kurum Genel Kurulu’nun 27 Şubat 2020 tarihli toplantısında alınan karar ile Kurumumuz şubesi bulunan yerlerde basında fikren veya bedenen çalışanlara verilecek borç para miktarı maksimum 6.000,-TL. olacak şekilde ’belirlenmiştir. Konu ile ilgili detaylı bilgi, mevzuat bölümünde bulunan 68 Sayılı Genel Kurul Kararı içeriğinde mevcuttur. Duyurulur.

Ekler:

Borç Senedi (PDF Formatı)
Yeni Borç Talepnamesi (PDF Formatı)