Gerçek Bedelin Hesaplanması ve Mahsup İşlemleri

a) İlânın yayınını müteakip, gazete üzerinde yapılacak ölçme sonucu gerçek bedeli tespit edilir ve faturası tanzim olunur.

b) Gönderilen meblâğın, gerçek bedelden fazla olması halinde fark Kurumumuzca iade olunur.

c) Gönderilen meblâğ, kifayet etmediği takdirde noksanı, ilgili dairece derhal gönderilmeli ve havalelerde fatura numarası MUTLAKA belirtilmelidir. (Noksan meblâğ herhangi bir sebeple gönderilmez ise, müteakip ilânlar yayınlanmaz.)