Resmi ilan fiyat tarifesi nedir, nasıl hesaplanır?

Resmî ilanların gazetelerde ve internet haber sitelerinde yayım ücreti, resmî ilan fiyat tarifesine göre belirlenir.

Gazetelerde resmî ilanların yayım ücreti, gazetelerin sayfa düzenleri esasını teşkil eden sütun boyu üzerinden bir santimetrelik ölçüm ile elde edilen sütun-santim birimi esas alınmak suretiyle, internet haber sitelerinde resmî ilanların yayım ücreti ise bir santimetre boy 3,4 santimetre en olmak üzere 1 kutu alan esas alınmak suretiyle hesap edilir.

Resmî ilanların bir santimetresinin tek sütundaki ve bir kutudaki yayım ücreti;

a) Günlük fiili satış ortalaması 50 bin adedin altındaki gazeteler ve Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğine göre 1., 2., 3., 4. ve 5. Kategori’de bulunan internet haber siteleri için 140 Türk Lirasıdır.

b) Günlük fiili satış ortalaması 50 bin adedin üzerindeki gazeteler ve aynı Yönetmeliğe göre Genel Kategoride yer alan internet haber siteleri için 170 Türk Lirasıdır.

Herhangi bir mevzuat hükmü gereğince elektronik ortamda yayım zorunluluğu bulunan resmî ilanlar ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ilan portalında yayımlanacak resmî ilanların Basın İlan Kurumu ilan portalı “ilan.gov.tr”de yayımı, Resmî İlan Fiyat Tarifesinin 1 inci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendine göre fiyatlandırılır.

Bu Tarifede belirtilen ücretlere KDV dâhil değildir.

Resmî İlan Fiyat Tarifesi’ne ulaşmak için tıklayınız.