Ispartalı gazeteciler Medyada Reklamcılığın Geliştirilmesi Eğitimine katıldı