Eğitim ve Etkinlikler

EĞİTİM VE ETKİNLİKLER

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından “Eğitim, Araştırma, Yayın ve Dokümantasyon Hizmetleri Yönetmeliği” uyarınca Kurum personeline ve basın mensuplarına yönelik eğitim ve etkinlikler düzenlenmektedir.

Kurs, çalıştay, staj, seminer, panel, sempozyum ve benzeri etkinliklerle, katılımcıların mesleki yeterliliklerini artırmaları ve deneyim kazanmaları hedeflenmektedir.

Eğitim, araştırma, yarışma ve benzeri hizmetlerin hedefleri şunlardır:

– Kurum hizmetlerinin ve basın mensuplarının üstlendiği kamu görevinin gerektirdiği meslek bilincini ve meslek ahlâkının önemini yerleştirmek,

– Bütünüyle basın-yayını ilgilendiren mevzuatı ve bunların (her branşın ilgisi oranında), doğru ve etkili bir şekilde uygulanmasını öğretmek, mesleki bilgileri, deneyimleri ve pratikleri geliştirmek,

– Ana dilimizi, en doğru şekilde bilmeyi, kullanmayı teşvik etmek,

– Basın-yayın sektörüne ilişkin, dünyada meydana gelen gelişmeleri takip etmek, ihtiyaç duyulması halinde personeli veya basın mensuplarını bilgilendirmek,

– Aynı amaca yönelik kurum, kuruluş ve okullarla temas kurarak, hizmet alışverişinde bulunmak,

– Eğitim amacına yönelik veya yaptırılan araştırma sonuçlarına ilişkin çeşitli yayınlar yapmak.

Basının sorunlarına ışık tutmak ve sektörün gelişimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen veya işbirliği yapılan organizasyonlar aşağıda listelenmektedir.